Medborgardialog, Mölndal lyssnar

Medborgardialog handlar om att politiker i Mölndals stad ställer frågor och lyssnar på vad du som medborgare har att säga. De åsikter som kommer fram används sedan som ett av underlagen inför politiska beslut.

Genom att lyssna på vad medborgarna tycker i en viss fråga är förhoppningen att det politiska beslutet ska bli bättre, samtidigt som du har möjlighet att bli mer delaktiga i hur kommunen styrs.

Det är politikerna i kommunstyrelsen som bestämmer vilka frågor det ska föras dialog om.

I foldern Mölndal lyssnar kan du läsa mer om hur Mölndals stad arbetar med medborgardialog.

Dela på:

Senast uppdaterad