Vård och omsorg, kvalitet

Vård och omsorg ska vara av god kvalitet oavsett om den utförs av staden eller privata utförare.

Tjänsterna ska motsvara brukarnas behov och ges på ett tryggt och säkert sätt.

Ett gott bemötande med hög delaktighet, kontinuitet och trygghet är aspekter på kvalitet att leva upp till i vardagen.

Uppföljning av målen sker bland annat genom verksamhetsbesök.

Brukares synpunkter tas till vara genom brukarundersökningar och inlämnade synpunkter och klagomål och erfarenheterna används för att utveckla och förbättra verksamheten.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Torggatan 1A, 431 35 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad