Vård och omsorg, kvalité

Vård och omsorg ska vara av god kvalitet oavsett om den utförs av staden eller privata aktörer.

Tjänsterna ska motsvara brukarnas behov och ges på ett tryggt och säkert sätt.

Ett gott bemötande med hög delaktighet, kontinuitet och trygghet är aspekter på kvalitet att leva upp till i vardagen.

Uppföljning av målen sker bland annat genom verksamhetsbesök.

Brukares synpunkter tas till vara genom brukarundersökningar och inlämnade synpunkter och klagomål och erfarenheterna används för att utveckla och förbättra verksamheten.

Kontakt

Enheten för kvalitet och verksamhetsutveckling
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 10 00
vardomsorg@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-07-27 12.50