Organisation

I Mölndals stad finns tio förvaltningar och tretton nämnder, inklusive kommunstyrelsen och krisledningsnämnden.

Bild på entrén till stadshuset i Mölndal

Det är våra förtroendevalda politiker som bestämmer vad som ska göras i kommunen och de anställda i förvaltningar och bolag ser till att det blir gjort.

I kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser fattas många beslut som berör vår vardag här i Mölndal.

Så styrs kommunen

Vart fjärde år väljer Mölndalsborna vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet när det är val i Sverige.

Kommunfullmäktige väljer förtroendevalda till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen. Fullmäktige väljer dessutom hur många och vilka revisorer som ska granska kommunens verksamhet.


Dela på:

Senast uppdaterad