Förvaltningar

Mölndals stad har 10 förvaltningar som arbetar med olika områden och som har ansvar för det mesta av kommunens service. Förvaltningarna utreder och genomför besluten åt nämnderna.

Vad gör en förvaltning?

En förvaltning finns till för att hjälpa de politiska beslutsfattarna. Varje förvaltning har en politisk nämnd eller utskott över sig i hierarkin.

På förvaltningen jobbar kommunanställda som handlägger ärenden, verkställer nämndens beslut och delvis driver den dagliga verksamheten.

Arbetsuppgifterna kan vara att ge bygglov, bevilja ekonomiskt bistånd eller att organisera barnomsorg. De anställda är alla experter inom sitt område och ska se till att politikens mål, visioner och beslut efterföljs.

Förvaltningar

I Mölndals stad arbetar cirka 5 200 anställda i de tio förvaltningarna. Förvaltningarna som finns är:

Stadsdirektören

Den högsta tjänstemannen i en kommun eller stad är kommunchefen, i Mölndal är titeln stadsdirektör.

Kontakt

Mio Saba
Stadsdirektör
Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 71 Mölndal
031-315 10 36
mio.saba@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad