Förvaltningar

Mölndals stad har tio förvaltningar som arbetar med olika områden och som har ansvar för det mesta av kommunens service. Förvalt­ningarna utreder och genomför besluten åt nämnderna.

Förvaltningarnas uppgift är att stötta, förvalta och genomföra de beslut som fattats i våra nämnder. Varje förvaltning har en politisk nämnd eller utskott över sig i hierarkin.

Inom våra förvaltningar arbetar cirka 5 200 kommunanställda med att handlägga ärenden, verkställa nämndernas beslut och driva de dagliga verksamheterna.

Några av arbetsuppgifterna kan vara att ge bygglov, bevilja ekonomiskt bistånd, undervisa eller att organisera barnomsorg. Våra anställda är alla experter inom sitt område och ser till att politikens mål, visioner och beslut efterföljs.

Våra förvaltningar:

Stadsdirektör

Den högsta tjänstemannen i en kommun eller stad är kommunchefen, i Mölndal är titeln stadsdirektör.

Kontakt

Mio Saba
Stadsdirektör
Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 71 Mölndal
031-315 10 36
mio.saba@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad