Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden ansvarar för bygglov, marklov, rivningslov, byggtillsyn, bostadsanpassning, mät- och kartverksamhet, GIS samt att verka för en god byggnadskultur och en god stads- och landskaps­miljö. Inom nämndens verksamhetsområde finns även den lokala lantmäterimyndigheten.

Kontakt

Byggnadsnämnden
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad