Möten, protokoll och kallelser

Kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens, nämndernas samt utskottens sammanträdestider.

Protokoll och kallelser når du via respektive nämnds eller utskotts sida som du kommer till genom att klicka på önskad nämnd eller utskott i tabellen nedan.

Nämndernas sammanträdestider

2022

Nämnd

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Kommunfullmäktige

-

16

16

13

18

15

-

-

21

19

30

14

Kommunstyrelsen

26

23

30

27

-

1

-

24

28

5

23

-


26Byggnadsnämnden

-

2

2

6

11

8

-

24

21

12

9

7

Kultur- och fritidsnämnden

20

17

17

14

25

22

-

-

22

18

17

15

Miljönämnden

18

8

15

26

24

21

-

30

20

11

15

13

Servicenämnden

27

24

24

28

26

16

-

25

29

27

24

15

Skolnämnden

19

17

23

20

25

22

-

31

22

20

16

15

Social- och arbets­marknads­nämnden

27

24

24

21

25

20

-

25

29

27

24

21

Tekniska nämnden

24

28

28

25

30

27

-

29

26

24

28

19

Utbildningsnämnden

-

24

24

-

5

9

-

25

29

-

10

15

Valnämnden

-

-

-

-

10

-

-

16

14

-

-

6

Vård- och omsorgs­nämnden

27

24

31

28

19

16

-

25

29

27

24

15

Nämnden för överför­myndare i samverkan

25

17

22

21

17

21

-

29

20

25

22

13

Kommunens revisorer

25

22

15

26

24

14

-

30

27

11

29

1329
-25i* = inställt


Kommunstyrelsens utskotts sammanträdestider

2022

Utskott

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Arbetsgivar- och organisations­­­utskottet

11

8

15

19

17

14

-

16

13

11

8

6

Arbetsutskottet

12

2

9

6

-

8

-

10

7

5

2

7


9

16

13

1117


12

9


Lokal­strategiska utskottet

13

10

17

14

12

9

-

11

8

13

10

15

Plan- och exploaterings­utskottet

11

1

8

5

17

14

-

16

6

4

8

6

Sociala hållbarhets­utskottet

18

9

16

i

24

20

-

30

14

25

22

13

i* = inställt

För att läsa kallelser och protokoll krävs Adobe Reader. Programmet är gratis och kan hämtas på Adobes webbplats .

Frågor besvaras av respektive sekreterare. Klicka på önskad nämnd eller utskott för att komma till kontaktuppgifterna.

Valnämnden sammanträder normalt de år då det är allmänna val i Sverige.

Dela på:

Senast uppdaterad