Möten, protokoll och kallelser

Kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens, nämndernas samt utskottens sammanträdestider.

Protokoll och kallelser kommer att finnas under respektive datum i tabellerna nedan samt i webbdiariet. Nämndernas och utskottens sidor kommer du till genom att klicka på önskad nämnd eller utskott i tabellen nedan.

Vi byter system och alla protokoll är ännu inte publicerade i det nya systemet. Om du behöver ett protokoll kontakta kontaktcenter så hjälper de dig.

Nämndernas sammanträdestider

Förklaring till datumlänkarnas utseende:
Kallelse = understruket datum.
Protokoll = understruket datum i fetstil.

2023

Nämnd

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Kommun­fullmäktige

-

22

15

19

24

21

-

-

20

18

22

13

Kommun­styrelsen

25

22

29

-

3

14

-

23

27

4

29

-


-

-

-

-

17

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

31

-

-

-

-

25

-

-

Byggnadsnämnden

-

1

1

5

3

7

-

23

20

11

8

6

Kultur- och fritids­nämnden

31

21

21

18

23

20

-

29

26

24

21

12

Miljönämnden

24

28

30

25

23

20

-

-

12

17

14

12

Servicenämnden

26

23

30

27

25

15

-

24

28

26

30

14

Skolnämnden

18

15

22

20

25

28

-

30

27

25

23

14

Social- och arbets­marknads­­nämnden

4

23

23

20

25

15

-

24

26

26

23

20

 

26

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tekniska nämnden

16

13

13

17

15

19

-

22

18

16

13

18

Utbildningsnämnden

26

23

30

27

-

15

-

-

21

26

30

21

Valnämnden

-

-

-

-

22

-

-

-

19

-

-

5

Vård- och omsorgs­nämnden

4

23

16

17

25

15

-

31

28

26

23

14


31

-

-

27

-

-

-

-

-

-

-

-

Nämnden för överför­myndare i samverkan

26

16

16

13

9

13

-

31

27

26

21

18

Kommunens revisorer

24

21

14

25

30

13

-

29

26

10

28

12


-

-

28

-

-

-

-

-

-

24

-

-

i* = inställt


Kommunstyrelsens utskotts sammanträdestider

2023

Utskott

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunstyrelsens arbetsutskott

11

1

1

5

10

14

-

30

6

4

8

13


-

8

8

19

17

-

-

-

-

11

15

-


-

-

-

-

31

-

-

-

-

-

-

-

Arbetsgivar- och organisations­­­utskott

17

7

7

4

9

13

-

15

5

10

7

5

Lokal­strategiska utskott

12

-

1

3

11

14

-

30

-

5

9

14


31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Plan- och exploaterings­utskott

10

-

7

11

9

-

-

15

5

3

7

5


31

-

-

-

30

-

-

-

-

-

-

-

Sociala hållbarhets­utskott


10

28

-

4

9

13

-

29

-

3

7

12

31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

i* = inställt

För att läsa kallelser och protokoll krävs Adobe Reader. Programmet är gratis och kan hämtas på Adobes webbplats .

Frågor besvaras av respektive sekreterare. Klicka på önskad nämnd eller utskott för att komma till kontaktuppgifterna.

Valnämnden sammanträder normalt de år då det är allmänna val i Sverige.

Dela på:

Senast uppdaterad