Möten, protokoll och kallelser

Kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens, nämndernas samt utskottens sammanträdestider.

Protokoll och kallelser når du via respektive nämnds eller utskotts sida som du kommer till genom att klicka på önskad nämnd eller utskott i tabellen nedan.

Nämndernas sammanträdestider

2020

Nämnd

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Kommunfullmäktige

-

19

25

22

20

17

-

-

16

21

18

16

Kommunstyrelsen

22

26

-

8

-

3

-

26

30

7

25

-

29


28Byggnadsnämnden

22

26

-

1

6

10

-

26

23

14

11

9

Kultur- och fritidsnämnden

23

20

26

16

14

11

-

20

17

15

12

10

Miljönämnden

28

25

24

28

26

16

-

25

22

20

17

15


Servicenämnden

i*

27

26

23

28

17

-

i*

10

29

26

17

Skolnämnden

22

26

18

29

27

16

-

26

23

28

25

15

Social- och arbetsmarknadsnämnden

30

20

26

-

28

16

-

27

24

22

26

17

Tekniska nämnden

27

-

2

28

25

-

-

27

24

27

24

15
30
-Utbildningsnämnden

-

20

26

-

7

11

-

27

24

-

5

17

Vård- och omsorgsnämnden

30

27

26

28

28

16

-

27

24

29

26

17


Nämnden för överförmyndare i samverkan

16

6

5

2

7

11

-

25

10

8

5

3

Kommunrevisionen

28

25

10

7

26

-

-

25

29

6

24

15
i*

28


27i* = inställt


Kommunstyrelsens utskotts sammanträdestider

2020

Utskott

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Arbetsgivar- och organisationsutskottet

21

18

17

21

19

16

-

18

15

13

17

15

Arbetsutskottet

8

5

11

8

6

17

-

12

2

7

4

912

18

15

13
9

14

11Lokalstrategiska utskottet

16

6

12

17

14

11

-

20

17

8

5

12

Plan- och exploateringsutskottet

14

18

17

14

19

9

-

18

22

13

10

8

Sociala hållbarhetsutskottet

-

5

24

22

26

-

-

25

29

27

26

1525i* = inställt

För att läsa kallelser och protokoll krävs Adobe Reader. Programmet är gratis och kan hämtas på Adobes webbplats .

Frågor besvaras av respektive sekreterare. Klicka på önskad nämnd eller utskott för att komma till kontaktuppgifterna.

Valnämnden sammanträder normalt de år då det är allmänna val i Sverige.

Kontakt

Öppettider
Besökstid från 12.00
Telefontid:
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-18.00
fredag     8.00-16.30

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-11-12 10.32