Miljönämnden

Miljönämnden har tillsynsansvar inom hälsoskydd, miljöskydd, naturskydd, livsmedel och smittskydd.

Nämnden bevakar att den lagstiftning som faller inom nämndens verksamhetsområde efterlevs av verksamhetsutövare och enskilda.

Det dagliga arbetet inom nämndens verksamhetsområde sköts av miljöförvaltningen.

Nämndens mål

Miljönämnden arbetar för att skydda människors hälsa och miljön samt bidra till en ekologiskt hållbar samhällsutveckling.

Nämnden ansvarar för regelbunden tillsyn av verksamheter samt tillståndsprövning. Utöver det ska nämnden också medverka i kommunal planering, genomföra miljöövervakning och naturvårdsarbete.

Nämnden arbetar bland annat utifrån dessa lagar:

  • Miljöbalken
  • Livsmedelslagen
  • Smittskyddslagen
  • Strålskyddslagen
  • Tobakslagen

Kontakt

Miljönämnden
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad