Skolnämnden

Skolnämnden ansvarar för utbildning och omsorg för barn och ungdomar i åldern 1-16 år i Mölndals stad.

Vi byter system och alla protokoll är ännu inte publicerade i det nya systemet. Om du behöver ett protokoll kontakta kontaktcenter så hjälper de dig.

Nämndens uppgifter

Skolnämnden ansvarar för följande verksamheter för barn och ungdomar i Mölndals stad:

  • förskola
  • pedagogisk omsorg
  • förskoleklass
  • grundskola
  • anpassad grundskola
  • fritidshem
  • kulturskola
  • öppen förskola
  • elevhälsa

Förutom att ansvara för att verksamheterna följer lagar och andra bestämmelser på området fastställer nämnden mål och ramar för verksamheterna.

Arbetsutskottet

Skolnämnden har ett arbetsutskott. Arbetsutskottet består av fem ledamöter från olika politiska partier. Det är samma ordförande och vice ordförande i arbetsutskottet som i nämnden. Arbetsutskottet bereder ärenden till nämnden och beslutar också i vissa frågor som detaljplaner som är av ringa betydelse för nämndens verksamhet.

Nämnden utgår bland annat från följande lag:

Kontakt

Skolnämnden
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad