Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Arbeta som röstmottagare

Inför val behöver valnämnden i Mölndal stad rekrytera ett stort antal röstmottagare till vallokalerna. Som röstmottagare medverkar du till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert. Vi söker dig som har ett hjälpsamt och vänligt sätt samt är mycket noggrann. 

Val till Europaparlamentet äger rum den 26 maj 2019.

Intresseanmälan

Alla som senast valdagen har fyllt 18 år är välkomna att skicka in en intresseanmälan.

Här gör du din intresseanmälan

Att arbeta som röstmottagare

I Mölndals kommun finns det 44 valdistrikt med tillhörande vallokal. Vallokalerna ligger oftast i skolor eller samlingslokaler. Under valdagen arbetar sju personer i varje vallokal (varav en är ordförande och en är vice ordförande). Ordförande och vice ordförande är någon som arbetat ett antal val tidigare. De leder arbetet under dagen och lämnar in och redovisar rösterna i stadshuset på valnatten. Det är ordföranden som tar kontakt med sina röstmottagare och lägger arbetsschemat för valdagen.

Arbetet för röstmottagarna börjar på söndag morgon, mellan 07.00 – 07.30 med att ställa i ordning lokalen och förbereda röstningen som börjar klockan 08.00. Ordföranden leder och fördelar arbetet med att dela ut valkuvert, pricka av i röstlängden, kontrollera väljarnas identitet, arbeta med inkomna förtidsröster med mera.

Efter stängning klockan 20.00 (EU-val 21.00) arbetar alla med att öppna och räkna alla röster - ett val i taget. När allt är färdigräknat ska material packas och lokalen ställas i ordning, varefter ordförande lämnar rösterna till valnämnden och röstmottagarna kan gå hem. Arbetet kan pågå till efter midnatt.

Från och med Europaparlamentsvalet 2019 söker vi även röstmottagare för våra tre förtidsröstningslokaler i Lindome och Kållereds bibliotek samt Mölndals galleria. Arbetet innebär schemalagd arbetstid på totalt cirka 80-120 timmar under de 18 dagar förtidsröstningen pågår, d.vs 8-26 maj 2019. Är du intresserad av arbetet som röstmottagare i en förtidsröstningslokal anger du det i din intresseanmälan i fältet Övriga upplysningar.

 

Utbildning

Det är obligatoriskt för samtliga röstmottagare att genomgå valnämndens utbildning. Utbildningarna äger normalt rum under kvällstid i stadshuset veckorna före valet.

Arvode

Valnämnden ersätter alla röstmottagare med ett skattepliktigt arvode och har beslutat om följande arvoden för 2019 års val:

Ordförande 3800 kr

Viceordförande 3100 kr

Röstmottagare 2400 kr

Deltagande på valnämndens utbildningar är obligatoriskt för samtliga röstmottagare och ingen ytterligare ersättning utgår för utbildningstillfället. Arvode betalas endast ut vid fullgjord tjänstgöring.

Kontakt

Carl Henrik Ronge
Valnämndens sekreterare
031-315 12 65
carl.henrik.ronge@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-03-14 16.12