HBTQ

HBTQ är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter.

H:et och B:et handlar om sexuell läggning, alltså vem man blir kär i och/eller attraherad av.

T:et är också ett paraplybegrepp och handlar om hur personer definierar och uttrycker sitt kön, det handlar inte om sexuell läggning. Gemensamt för transpersoner är att könsidentiteten eller könsuttryck inte stämmer överens med det juridiska kön som tilldelades vid födseln. Motsatsen till transperson är cisperson, vars könsidentitet stämmer överens med det juridiska kön som tilldelades vid födseln.

Transpersoner och cispersoner kan vara homosexuella, heterosexuella, bisexuella, asexuella eller något helt annat.

Q:et står för queer och kan röra både sexuell läggning, könsidentitet, relationer och sexuell praktik men kan också vara ett uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till rådande normer. Queer är också en aktivistisk och/eller akademisk forskningsposition. Ordet queer handlar alltså om identitet, sexualitet och teori.

Hur jobbar Mölndal med HBTQ?

HBTQ-labbet är en mötesplats för unga HBTQ-personer i Mölndal. Där träffas unga mellan 13-26 år för att fika, dela tankar och upplevelser och planera aktiviteter tillsammans.

HBTQ-certifierade verksamheter: Bosgårdens förskolor blev 2016 som första förskolor i Göteborgsområdet HBTQ-certifierade, vilket innebär att bland annat att de utvecklat bemötande och förhållningssätt till att vara mer normkritiskt och inkluderande.

Westpride: Mölndals stad har flera år deltagit i West Pride och i EuroPride.

Relaterad information

Dela på:

Senast uppdaterad