Demensboende

På de flesta av stadens vård- och omsorgsboenden finns enheter för personer med demenssjukdom.

Enheterna är anpassade för de boende och personalen som arbetar där har särskild kompetens inom demensområdet.

Se våra vård- och omsorgsboenden.

Personal utbildad i BPSD

Personalen är även utbildade inom BPSD som står för Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom.

Vad kostar det?

Avgiften för att bo på vård- och omsorgsboende består av olika delar:

  • Hyra för lägenheten: Hyran påverkas bland annat av boytan. Du kan ansöka om bostadstillägg för pensionärer (BTP). Ålderspensionärer ansöker genom Pensionsmyndigheten och övriga genom Försäkringskassan.
  • Avgift för omvårdnads- och serviceinsatser: Avgiften varierar beroende på din inkomst. Läs mer i om avgifter.
  • Matkostnad: Du får då helpension som innefattar frukost, lunch, middag och mellanmål. Läs mer om avgifter för vård och omsorg.

Så ansöker du

Du kontaktar en socialsekreterare för att göra en ansökan. Ansökan kan göras muntligt via telefon, skriftligt på blankett eller via vår e-tjänst:

Vad händer sedan?

Du träffar en socialsekreterare och ni går tillsammans igenom din situation. Därefter fattar socialsekreteraren ett beslut som utgår från dina möjligheter och behov. Stödet får du om dina behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Du får ett skriftligt beslut från handläggaren där det står vilken hjälp du har rätt till eller varför du fått avslag på din ansökan.

Att överklaga

Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga. Din socialsekreterare kan hjälpa dig att överklaga. Överklagan ska vara inlämnad senast tre veckor efter att du fått det skriftliga beslutet.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Torggatan 1A, 431 35 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad