Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Demensboende

På de flesta av stadens äldreboenden finns enheter för personer med demenssjukdom. Enheterna är anpassade för de boende och personalen som arbetar där har särskild kompetens inom demensområdet.

Vad kostar det?

Avgiften för att bo på äldreboende består av olika delar:

  • Hyra för lägenheten: Hyran påverkas bland annat av boytan. Du kan ansöka om bostadstillägg för pensionärer (BTP). Ålderspensionärer ansöker genom Pensionsmyndigheten och övriga genom Försäkringskassan.
  • Avgift för omvårdnads- och serviceinsatser: Avgiften varierar beroende på din inkomst. Maxtaxan är 2 089 kr per månad.
  • Matkostnad: Du betalar 3 930 kr per månad för maten i äldreboendet. Du får då helpension som innefattar frukost, lunch, middag och mellanmål.

Så ansöker du

Du kontaktar en biståndshandläggare för att göra en ansökan. Ansökan kan göras muntligt via telefon, skriftligt på blankett eller via vår e-tjänst:

Vad händer sedan?

Du träffar en biståndshandläggare och ni går tillsammans igenom din situation. Därefter fattar handläggaren ett beslut som utgår från dina möjligheter och behov. Stödet får du om dina behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Du får ett skriftligt beslut från handläggaren där det står vilken hjälp du har rätt till eller varför du fått avslag på din ansökan.

Att överklaga

Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga. Din biståndshandläggare kan hjälpa dig att överklaga. Överklagan ska vara inlämnad senast tre veckor efter att du fått det skriftliga beslutet.

Kontakt

Biståndshandläggare SoL
031–315 23 30
måndag–fredag kl. 9–10 och 13–14

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-07-04 13.01