Ekonomiskt bistånd frågor och svar

Information om ekonomiskt bistånd i form av frågor och svar.

Vad är ekonomiskt bistånd?

Ekonomiskt bistånd är ett tillfälligt ekonomiskt stöd från kommunen som du kan ha rätt till om du inte kan försörja dig (och din familj, om du lever i en familj) på egen hand. Det som avses är att du/ni inte klarar av kostnaderna för nödvändigheter som exempelvis boende, mat och medicin. Eventuell rätt till ekonomiskt bistånd beror bland annat på dina/era inkomster. 

Tanken är att stödet ska vara just tillfälligt i en akut situation. Rätten till ekonomiskt bistånd prövas för en månad i taget. Vid ansökan om ekonomiskt bistånd får du/ni även stöd för att förändra situationen med egen försörjning som mål.

Vem kan få ekonomiskt bistånd?

Du som är svensk medborgare eller har ett beviljat uppehållstillstånd och är bosatt i Mölndal samt har en inkomst som är för låg att leva på, kan ansöka om ekonomiskt bistånd. Gifta och sambos ansvarar gemensamt för hushållets ekonomi.

Vad krävs för att en person eller en familj ska kunna få ekonomiskt bistånd?

Du/ni måste först försöka lösa din/er situation på annat sätt. För att du ska kunna få ekonomiskt bistånd krävs till exempel att du har sökt alla andra bidrag och ersättningar som du kan ha möjlighet att få, till exempel bostadsbidrag hos Försäkringskassan och arbetslöshetsersättning hos A-kassan eller ALFA-kassan.

Om du studerar hänvisas du i första hand till att söka studiemedel (som består av studiebidrag och studielån) hos CSN och om du är arbetssökande ska du ha skrivit in dig på Arbetsförmedlingen och stå till arbetsmarknadens förfogande. Om du är sjuk behöver du styrka detta med läkarintyg.

Om du har sparade pengar eller tillgångar som du kan sälja, till exempel bil och bostad, brukar socialtjänsten uppmana dig att sälja dessa innan du söker ekonomiskt bistånd.

Vad är nyansökan och nybesök?

Nyansökan och nybesök kallas det när en person ansöker om ekonomiskt bistånd för första gången (eller om en viss tid har gått sedan personen senast hade ekonomiskt bistånd).

Vad är återansökan?

Återansökan kallas det när en person som redan har ett pågående ärende inom ekonomiskt bistånd, gör en ansökan om ekonomiskt bistånd inför kommande månad.

Vad kan jag/vi få pengar till?

Det ekonomiska biståndet ska garantera dig det som i socialtjänstlagen kallas "skälig levnadsnivå". Du kan få pengar till ditt boende, hushållsel, hemförsäkring, arbetsresor och fackföreningsavgift. Du kan också få pengar som ska täcka kostnader för nödvändigheter i din vardag som mat, förbrukningsvaror, hygienartiklar, kläder och telefon.

Efter särskild prövning kan du även få pengar till läkarvård, medicin, tandvård och glasögon.

Kan jag/vi i förväg ta reda på om jag kommer att beviljas ekonomiskt bistånd?

Nej. Du kan inte ta reda på detta i förväg utan du måste göra en ansökan och invänta beslut i ditt ärende. Men du kan göra en preliminär beräkning med ett verktyg för provberäkning som finns på Socialstyrelsens webb. Observera att det handlar om en preliminär beräkning – det är alltså inte säkert att beräkningen stämmer med det beslut som fattas om du gör en ansökan på riktigt.

Vad kan jag/vi göra om det är svårt att få ekonomin att gå ihop?

Ett sätt att ta tag i din ekonomi är att boka tid för ett möte med kommunens budget- och skuldrådgivare. Ni går tillsammans igenom din ekonomi.

Mer information


Kontakt

Social- och arbets­marknads­förvaltningen
Besöksadress:
Södra Ågatan 4A-B, Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-87 85 82 fax

Postadress:
Mölndals stad
Social- och arbets­marknads­förvaltningen
431 82 Mölndal

Dela på:

Senast uppdaterad