Stöd till asylsökande ensamkommande barn

Vi söker dig som vill engagera dig för ensamkommande barn och ungdomar. Det finns många sätt för dig att hjälpa till.

Kontaktperson och kontaktfamilj

Som kontaktperson träffar du ett ensamkommande barn en eller ett par gånger i veckan. Syftet med träffarna kan vara att bidra till en meningsfull fritid, bryta isolering och ge en kontakt till en vuxen som lyssnar.

Som kontaktfamilj tar du emot ett barn i ditt hem vissa helger varje månad.

Är du intresserad av att bli kontaktfamilj eller kontaktperson för ett ensamkommande barn? Hör av dig till oss!

God man

Ett asylsökande barn som kommer till Sverige utan föräldrar får under asylprocessen en god man.

Särskilt förordnad vårdnadshavare

När ett ensamkommande barn fått permanent uppehållstillstånd ska en särskilt förordnad vårdnadshavare utses åt barnet.

Som särskild vårdnadshavare ansvarar man för barnets personliga förhållanden och har kontakt med skola, sjukvård, myndigheter. Vårdnadshavaren ska bevaka barnets intressen och omsorg, utöva tillsyn över barnets boende och ansvara för barnets ekonomi.

Om du vill veta mer om uppdraget är du välkommen att mejla oss.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad