Kontaktperson och kontaktfamilj

Som kontaktperson eller kontaktfamilj får du chansen att hjälpa ett barn eller en tonåring som behöver extra stöd.

Alla barn har rätt att växa upp under trygga och stabila förhållanden. Ibland händer det att barn och unga behöver extra stöd i sin vardag. Barn och unga kan via Mölndals stad få en kontaktperson eller en kontaktfamilj.

Om kontaktfamilj

Som kontaktfamilj öppnar du upp ditt hem för ett barn eller en tonåring 1-2 helger i månaden. Behoven hos de barn som får en kontaktfamilj kan se olika ut. Oftast behöver barnet stöd och stimulans av fler vuxna i sin omgivning, och det kan kontaktfamiljen bidra med.

Om kontaktperson

Som kontaktperson gör du en viktig insats för ett barn eller en ungdom. Du kan bli en förebild och bidra till en positiv förändring i någons liv. Vissa barn kan behöva stöttning i skolgången och andra behöver aktiveras på fritiden. Som kontaktperson träffar du barnet ungefär en eller två gånger per vecka.

Vem kan bli kontaktfamilj/kontaktperson?

Du som vill bli kontaktfamilj eller kontaktperson kan vara gift, sammanboende eller ensamstående. Du behöver inte ha barn själv och det finns inte heller specifika krav på ditt boende. Det viktigaste är att du lever under stabila förhållanden och att du har en vilja att öppna ditt hem och engagera dig i ett barn som behöver ytterligare en varm famn i sitt liv.

Stöd och ersättning

Som kontaktfamilj eller kontaktperson får du handledning av tjänstemän inom Mölndals stad. Vi har också regelbundna uppföljningar där vi tillsammans går igenom den plan som formulerats för uppdraget och hur vi tillsammans ska nå målet för planen.

Som uppdragstagare får du en viss ersättning uppdelat i arvode och omkostnader. Dessa utgår enligt SKR:s rekommendationer.

Hur blir jag kontaktperson eller kontaktfamilj?

Första steget är att du hör av dig till oss på något av följande sätt:

Därefter får du mer information om uppdragen och svar på de eventuella frågor som du har. Om du bestämmer dig för att du vill gå vidare, blir du utredd av våra handläggare. Detta är för att vi ska lära känna dig och/ eller din familj. Här tar vi reda på hur era liv ser ut och fångar upp önskemål kring uppdraget. Vi vill också veta vad du kan behöva för stöd och handledning i uppdraget.

Utredningen omfattar en intervju, utdrag ur belastningsregister och hembesök för de som vill bli kontaktfamiljer. När detta är gjort tar vi ett beslut om du anses lämplig för uppdraget.

Kontakt

Familjehemssekreterarna
Södra Ågatan 4 B
Mölndals stad
431 82 Mölndal
031-315 10 00 (kontaktcenter)
familjehem@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad