Jourhem

När ett barn eller en ungdom inte kan bo kvar hemma får hen komma till ett jourhem. Det är alltså en tillfällig lösning.

Ett jourhem är alltid redo att med kort varsel, och för en begränsad tid, ta emot barn och ungdomar som befinner sig i en akut situation.

För att kunna bli jourhem behöver ni ha tid och engagemang. Ni behöver kunna erbjuda en trygg miljö i ert hem. Det krävs att en vuxen är hemma på heltid och att barnet får ett eget rum.

Som jourhem får ni ersättning i form av arvode oavsett om ni för tillfället har ett barn placerat hos er eller inte. Vid en placering får ni som jourhem även ersättning för barnets kostnader.

Mölndals stad ger utbildning, handledning och stöd i ert viktiga uppdrag.

Varmt välkomna att höra av er!

Kontakt

Familjehemssekreterarna
Södra Ågatan 4 B
Mölndals stad
431 82 Mölndal
031-315 10 00 (kontaktcenter)
familjehem@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad