Familjehem, jourhem och kontaktperson eller kontaktfamilj

Alla barn har rätt till trygghet. Men ibland kan barn och ungdomar av olika skäl inte bo kvar hemma, och då behövs familjehem. Det finns oftast ett stort behov av nya familjehem. Ibland har vi även behov av jourhem och av kontaktpersoner/kontaktfamiljer.

Familjehem

Som familjehem tar du/ni emot ett barn som bor hemma hos er. Familjehemmets uppgift är att ta hand om barnet, men också att hålla kontakt och samarbeta med barnets familj, skola, socialtjänst och andra viktiga personer runt barnet. Ett familjehem är vanliga människor som lever ett stabilt liv.

Jourhem

Ett jourhem är alltid redo att med kort varsel, och för en begränsad tid, ta emot barn och ungdomar som befinner sig i en akut situation. För att kunna bli jourhem behöver ni ha tid och engagemang.

Kontaktperson och kontaktfamilj

En kontaktfamilj öppnar upp sitt hem för ett barn en eller två helger i månaden medan en kontaktperson är en person som barnet/tonåringen träffar för att exempelvis göra någon aktivitet tillsammans.

Kontakt

Familjehemssekreterarna
Södra Ågatan 4 B
Mölndals stad
431 82 Mölndal
031-315 10 00 (kontaktcenter)
familjehem@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad