Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Du som är god man

När tingsrätten förordnat dig som god man ska du ta hand om förvaltningen av din huvudmans egendom.

Det är viktigt att du snabbt tar kontakt med huvudmannen, dennes släktingar, eventuellt institution där huvudmannen vistas, hemtjänsten etc. Du bör även snarast underrätta banker, posten, försäkringskassan, skatteverket, hyresvärd med flera om ditt uppdrag.

Årlig redovisning

Din första redovisning till överförmyndarnämnden är att upprätta en förteckning över huvudmannens egendom. Det är från förteckningen som all senare redovisning utgås ifrån. Förteckningen ska inges till överförmyndarnämnden senast två månader från det att du blev förordnad som god man.

Som god man är du skyldig att varje år lämna en redovisning (årsräkning) av din huvudmans ekonomi under ett kalenderår. Årsredovisningen är ett viktigt instrument för att stämma av att utgifter och inkomster har blivit korrekt redovisade. Årsredovisningen ska lämnas in före den 1 mars varje år.

Arvode

Den som har förordnats till god man, förvaltare eller förmyndare har rätt till skäligt arvode för uppdraget och ersättningen för nödvändiga utgifter för uppdraget (12 kap 16 § föräldrabalken). Huvudregeln är att det är din huvudman som ska betala arvodet och ersättningen för de nödvändiga utgifterna.

Samtycke till åtgärder

För vissa av dina åtgärder som god man krävs enligt lag överförmyndarnämndens samtycke. Dessa åtgärder är:

  • köp av aktier och vissa placeringar i försäkringar
  • köp, försäljning, inteckning och uthyrning av fast egendom, tomträtt och bostadsrätt
  • utlåning av huvudmannens medel
  • upptagande av lån, borgen eller andra skuldförbindelser för huvudmannens räkning
  • drivande av rörelse
  • uttag från överförmyndarspärrat konto
  • vissa åtgärder i samband med dödsboförvaltning, bodelning eller arvskifte.

 

Kontakt

Överförmyndare i samverkan
Postadress: 431 82 Mölndal
Besöksadress: Stadshuset,
ingång Knarrhögsgatan 5
031-315 18 80
ofs@molndal.se

Telefontider
måndag 10.00-12.00
tisdag 10.00-12.00
onsdag 10.00-12.00
fredag 10.00-12.00

Om du inte har möjlighet att kontakta oss per telefon under telefontiden kan du maila till oss så hör vi av oss.

Besökstider
måndag - fredag 10.00-12.00
Handläggarna kan ej ta emot besök på torsdagar

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-05-23 09.20