Du som är god man

När tingsrätten förordnat dig som god man ska du ta hand om förvaltningen av din huvudmans egendom.

Det är viktigt att du snabbt tar kontakt med huvudmannen, dennes släktingar, eventuellt institution där huvudmannen vistas, hemtjänsten med mera. Du bör även snarast underrätta banker, posten, försäkringskassan, skatteverket, hyresvärd med flera om ditt uppdrag. Tänk även på att det kan vara bra att ansöka hos Skatteverket om särskild postadress.

Årlig redovisning

Din första redovisning till överförmyndarnämnden är att upprätta en förteckning över huvudmannens egendom. Det är från förteckningen som all senare redovisning utgår. Förteckningen ska inges till överförmyndaren senast två månader från det att du blev förordnad som god man.

Som god man är du skyldig att varje år lämna en redovisning (årsräkning) av din huvudmans ekonomi under ett kalenderår. Årsredovisningen är ett viktigt instrument för att stämma av att utgifter och inkomster har blivit korrekt redovisade. Årsredovisningen ska lämnas in före den 1 mars varje år.

Arvode

Den som har förordnats till god man, förvaltare eller förmyndare har rätt till skäligt arvode för uppdraget och ersättningen för nödvändiga utgifter för uppdraget (12 kap 16 § föräldrabalken). Huvudregeln är att det är din huvudman som ska betala arvodet och ersättningen för de nödvändiga utgifterna. Det är uppdragets karaktär som avgör hur högt arvodet blir. Du kan själv läsa om arvodesnivåerna i våra arvodesriktlinjer.

Samtycke till åtgärder

För vissa av dina åtgärder som god man krävs enligt lag överförmyndarnämndens samtycke. Dessa åtgärder är:

  • köp av aktier och vissa placeringar i försäkringar
  • köp, försäljning, inteckning och uthyrning av fast egendom, tomträtt och bostadsrätt
  • utlåning av huvudmannens medel
  • upptagande av lån, borgen eller andra skuldförbindelser för huvudmannens räkning
  • drivande av rörelse
  • uttag från överförmyndarspärrat konto
  • vissa åtgärder i samband med dödsboförvaltning, bodelning eller arvskifte.

Nu kan överförmyndaren skicka meddelande till dig som ställföreträdare digitalt

Överförmyndaren använder Mina meddelanden vilket innebär att vi kan skicka post digitalt till dig som ställföreträdare. Detta gör vi genom att använda tjänsten Mina meddelanden. För att få post digitalt från oss behöver du ha en digital myndighetsbrevlåda. Det spelar ingen roll vilken brevlåda du väljer, vi kan skicka till alla digitala brevlådor.

Observera att avsändare kommer att vara Mölndals stad även om du har uppdrag i Partille, Kungsbacka, Härryda eller Öckerö.


Relaterad information

Kontakt

Överförmyndare i samverkan
Postadress: 431 82 Mölndal
Besöksadress: Stadshuset,
ingång Knarrhögsgatan 5
031-315 18 80
ofs@molndal.se

Telefontider
måndag - onsdag 10.00-12.00
fredag 10.00-12.00
Övriga tider går det bra att lämna meddelande på telefonsvarare eller mejla, så återkommer vi.

Välkommen att kontakta oss
I rådande situation med coronapandemin och för att försöka minska smittspridning tar vi inte emot besök. Vi vill uppmana alla att i första hand kontakta oss via e-post ofs@molndal.se. Vi har också telefontid fyra dagar i veckan. Tack för visad förståelse.

Dela på:

Senast uppdaterad