Hjälpmedel

Hjälpmedel kan behövas för att du ska kunna utföra vardagliga aktiviteter, som att äta och dricka, klä dig, sköta din hygien eller förflytta dig.

Om du har nedsatt förmåga att klara av vardagen kan en arbetsterapeut eller en fysioterapeut bedöma vad du har för behov av hjälpmedel. De hjälper dig också att prova ut ett lämpligt personligt hjälpmedel som du får låna.

Kommunrehab Mölndal

Kommunrehab Mölndals arbetsterapeuter och fysioterapeuter ansvarar för kommunens utprovning och förskrivning av hjälpmedel om du

  • har hemsjukvård,
  • bor i särskilt boende eller
  • bor på korttidsboende

Om du tillhör någon av målgrupperna, är du välkommen att kontakta samordnare för arbetsterapi eller fysioterapi på Kommunrehab Mölndal.

Vad kostar det?

Om du är inskriven i kommunens hemsjukvård ingår kostnaden för besöket i den avgift du betalar varje månad för hemsjukvård.

Hjälpmedel får du låna, de kostar dig inget.

Återlämning och reparation av hjälpmedel

Om du tillhör den kommunala hälso- och sjukvården så vänder du dig till Kommunrehab. Ring först för att avtala tid.

Primärvårdens rehabilitering

Primärvården är den första instansen man kontaktar vid behov av hälso- och sjukvård – det gäller även rehabilitering och hjälpmedel. Undantaget är då du har hemsjukvård, bor på särskilt boende eller korttidsboende, i de fallen kontaktar du Kommunrehab.

Primärvården har vårdval för rehabilitering. Det innebär att du själv kan välja vilken rehabenhet du vill gå till. Läs mer om vårdval rehab hos Västra götalandsregionen.

Återlämning och reparation av hjälpmedel från primärvården

Kontakta den primärvårdsrehab du har valt alternativt Hjälpmedelscentralen 010-473 80 80.

Hjälpmedel för syn och hörsel

Du som har problem att klara vardagen på grund av syn- eller hörselnedsättning ska kontakta din vårdcentral för remiss till Synverksamheten eller Hörselverksamheten i Västra Götalandsregionen.

Relaterad information

För förskrivare av hjälpmedel

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Kommunrehab Mölndal
Post: Bergfotsgatan 2
431 35 Mölndal
031-315 23 53
Telefontid vardagar kl. 10–12
Övrig tid telefonsvarare

Dela på:

Senast uppdaterad