Missbruk och beroende

Beroende kan handla om alkohol eller andra droger. Det kan också gälla spel om pengar. Har du funderat på om du själv har ett beroende? Eller är du orolig för någon i din närhet? I Mölndals stad finns hjälp att få. Längst ned på sidan finns även tips på andra aktörer som du kan vända dig till.

Vägledning och rådgivning

Om du dricker för mycket alkohol eller använder andra droger, eller om du är orolig för någon annan, kan du vända dig till Rådgivningsbyrån. Där kan du kostnadsfritt få råd och vägledning. I kontakten med oss kan du vara anonym och du registreras inte.

Ansökan om stöd och orosanmälan

Om problemen är större och du själv vill ansöka om stöd och hjälp på grund av beroende/missbruk, kan du använda vår e-tjänst. Även du som är orolig för någon i din närhet, kan vända dig till oss.

Du kan också höra av dig till till Kontaktcenter Mölndal för att lotsas vidare. Mer information.

För dig som är ung

Du som är i åldern 13-21 och som har bekymmer med alkohol eller andra droger, eller spel om pengar, kan vända dig till Mini-Maria.

Mölndals stad arbetar drogförebyggande för att förhindra att unga använder droger och tobak. Mer information om det drogförebyggande arbetet.

För dig som har dubbeldiagnos (samsjuklighet)

Många tankar och frågor kan dyka upp hos dig som lever med både beroendeproblematik och psykisk ohälsa. Samsjuklighetsteamet finns till för dig.

Teamet ska underlätta för dig och bidra till att du själv får bestämma över vad som ska förändras för att du ska få en bättre tillvaro. Tillsammans vänder och vrider vi på frågorna för att hitta möjliga lösningar och vägar framåt. När du får stöd av oss står dina önskemål i centrum.

Du har två kontaktpersoner från teamet. Vi utgår ifrån dina önskemål och behov. Du tar själv upp om det är något du vill förändra för att öka din livskvalitet.

Det är du som bestämmer vilka personer som ska vara med och stötta dig till ett mer självständigt liv. Dessa personer bildar en grupp som kallas resursgrupp. Vi som ingår i din resursgrupp arbetar tillsammans för att du ska nå dina mål.

Vi erbjuder boendestöd med hjälp av vård- och stödsamordning som arbetsmodell. Vårt arbete är underlätta för dig och bidra till kontinuitet. Vi samordnar de olika insatser som du tar del av, både från Mölndals stad och från andra aktörer, exempelvis sjukvården.

Samsjuklighetsteamet, som ibland kallas SAM-teamet, kan beskrivas som ”spindeln i nätet”. Vi hjälper dig till exempel att boka in möten med din resursgrupp. Tanken med stödet från SAM-teamet är att du själv ska bli mer delaktig i dina stödinsatser och i din behandling. Eftersom alla som du valt att ha med i resursgruppen deltar vid mötena, blir det lättare att fånga upp dina önskemål och se till att vi alla jobbar åt samma håll, och att vi verkligen utgår ifrån vad du vill.

Om du vill veta mer om samsjuklighetsteamet och om hur du kan få veta ifall du har möjlighet att få denna form av stöd, hör av dig till kontaktcenter som lotsar dig vidare.

Annat stöd och tips på bra länkar

Länkarna nedan leder vidare till relevant information om missbruk och beroende.

Kontakt

Social- och arbets­marknads­förvaltningen
Besöksadress:
Södra Ågatan 4A-B, Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 11 89 fax

Postadress:
Mölndals stad
Social- och arbets­marknads­förvaltningen
431 82 Mölndal

Dela på:

Senast uppdaterad