Missbruk och beroende

Beroende kan handla om alkohol eller andra droger. Det kan också gälla spel om pengar. Har du funderat på om du själv har ett beroende? Eller är du orolig för någon i din närhet? I Mölndals stad finns hjälp att få.

Rådgivningsbyrån

  • Dricker du för mycket alkohol?
  • Använder du andra droger?
  • Är du anhörig till någon som har ett beroende?

Då kan du vända dig till Rådgivningsbyrån som kostnadsfritt kan ge råd, samtalsstöd och behandling. I kontakten med Rådgivningsbyrån kan du vara anonym och du registreras inte.

Ansökan om stöd och orosanmälan

Om du vill ansöka om stöd och hjälp på grund av beroende/missbruk, eller om du är orolig för någon i din närhet, kan du ringa till Kontaktcenter Mölndal och be att få prata med mottaget på enheten för vuxna (inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen).

Du får då prata med en socialsekreterare som tar emot din ansökan eller anmälan. Därefter blir du (eller din närstående) kallad till ett möte för att inleda en utredning om behovet av stöd och hjälp.

Exempel på hjälpinsatser som kräver ansökan är:

  • behandling inom öppenvården
  • behandlingshem
  • stöd- och motivationsboende

Tips på bra länkar

Kontakt

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
031-315 10 00 (kontaktcenter)
031-87 85 82 (fax socialtjänsten)
socialarbetsmarknad@molndal.se

Besöksadress
Ej bokade besök: Göteborgsvägen 11-17
Bokade besök: Södra Ågatan 4 A-B, Mölndal
Postadress
Mölndals stad
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
431 82 Mölndal

Akuta situationer utanför kontorstid
Kontakta polisen på 112 eller socialjouren031-365 87 00.

Rådgivningsbyrån
Katrinebergsgatan 1
431 61 Mölndal
031-315 11 61
radgivningsbyran@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad