Drogförebyggande arbete i Mölndal

Vi arbetar för att skapa en tonårstid fri från alkohol, tobak och narkotika. I arbetet är föräldrar och andra viktiga vuxna en viktig del. Du kan vara med och bidra i detta arbete.

Film till tonårsföräldrar och viktiga vuxna

Har du koll på ungas drogvanor? Se filmen för att uppdatera dig och för att få våra bästa tips för dig som vill vara en viktig vuxen.

Resurser

Information för dig som är tonårsförälder

Länsstyrelsen har tagit fram information om alkohol, tobak och droger på svenska och många andra språk.

Filmer om cannabis

Information om lustgas

ANDT-nätverket i Mölndal

ANDT står för alkohol, narkotika, dopning och tobak.

ANDT-nätverket i Mölndal arbetar förebyggande och består av fältsekreterare, fritidspersonal, socialsekreterare, brottsförebyggande samordnare, verksamhets­utvecklare grundskola, folkhälsovetare och kommunpolis.

Nätverket stöttar föräldrar och andra viktiga vuxna i frågor som rör ungdomars bruk av alkohol, tobak och droger.

Kontakt

Malin Fridlund
Folkhälsosamordnare
Kultur- och fritidsförvaltningen
031-315 10 00 kontaktcenter
malin.fridlund@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad