Cykelvägar

I kommunen finns det 14 mil gång- och cykelvägar som hela tiden byggs ut för att göra det enklare och säkrare för dig att cykla. Ta hjälp av vår cykelkarta för att hitta rätt väg.

En gång- och cykelväg korsar en bilväg. Till väster står två skyltar som visar att det är ett övergångsställe och en cykelöverfart.

Utöver gång- och cykelvägar, finns det även vägar där du cyklar på vanliga körbanor. Tillsammans utgör det cykelnätet i kommunen.

Vissa cykelvägar kallas huvudcykelnät och är de cykelvägar som binder samman olika områden i kommunen och områden i grannkommunerna. Snöröjning och skötsel av huvudcykelnätet har högre prioritet än andra cykelvägar men alla cykelvägar snöröjs och halkbekämpas.

Karta över cykelvägarna

Du kan via menyn (de tre strecken), välja att se vart det finns cykelpumpar eller stationer för Styr & Ställ.

Planera din cykelresa

På trafiken.nu kan du planera din cykelresa. Den hjälper dig att hitta den bästa vägen att cykla mellan olika ställen i Mölndal, Göteborg och Partille.

Cykelöverfart och cykelpassage

Vid cykelpassager har du som cyklist väjningsplikt samtidigt som fordonsförare på vägen också ska anpassa hastigheten, så att det inte uppstår fara för cyklande som är ute på cykelpassagen. En cykelpassage är markerad med markering på vägbanan.

Vid en cykelöverfart har däremot övrig trafik väjningsplikt mot cyklister och mopeder samtidigt som du som cyklist ska anpassa hastigheten så inte fara uppstår. En cykelöverfart är markerad med särskilt vägmärke och markering i vägbanan och är utformad så att andra fordon inte förs med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.

Vi bygger nya cykelvägar

För att få ett heltäckande och säkert huvudcykelnät bygger vi hela tiden ut cykelvägarna. Här presenterar vi eventuella aktuella satsningar.

Mölndals stad har betalat för en vägplan för gång- och cykelväg längs Spårhagavägen, som tas fram av Trafikverket. Utbyggnad börjar tidigast 2022 av Trafikverket.

Underhåll av cykelnätet

Det ska gå smidigt att cykla i Mölndals stad. Huvudcykelnätet är högt prioriterat när det häller halkbekämpning, snöröjning och lövsopning. Därför sopsaltas cykelvägarna.

Tänk på att när löven eller snön faller kan det vara mycket på vissa platser innan vi hunnit sopa upp löven eller ta bort snön. Du som cyklar måste ta ditt ansvar och anpassa din hastighet och körstil efter rådande väglag.

Cykelvägvisning leder dig rätt

För att lättare hitta rätt finns skyltar som visar vägen för cykel uppsatta i hela kommunen. Den visar riktning och avstånd till olika stadsdelar och platser i Mölndal och angränsande kommuner.

Hör gärna av dig om du tycker att skyltningen är otydlig, använd vårt synpunktsformulär.

Vi räknar antalet cyklister

På Göteborgsvägen i höjd med Krokslätts torg finns en cykelräknare. Den räknar och visar hur många cyklister som passerar på båda sidor av vägen varje dag.

Vi räknar också cyklister året om på ytterligare ett par ställen.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
Felanmälan vatten, avlopp eller gator efter kontorstid: 031-315 10 00, knappval 2 (kopplas till SOS)
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad