Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Cykelvägar

I Mölndal tar du dig enkelt fram på cykel. Det finns 14 mil cykelvägar som hela tiden byggs ut för att göra det enklare och säkrare att cykla till skolor, arbetsplatser och bostadsområden.

Foto på en cykelväg i Mölndal.

Cykelnätet

De 14 mil gång- och cykelvägar tillsammans med vissa gator, som är lämpliga att cykla på, utgör cykelnätet i Mölndals stad. På sidan Karta och cykelreseplanerare kan du läsa mer om hur du planerar din cykling.

Se karta över huvudcykelnätet
 
Huvudcykelnätet är det nät av cykelvägar som binder samman olika områden i kommunen med områden i grannkommunerna. Utbyggnad och snöröjning av huvudcykelnätet har högre prioritet än andra cykelvägar.

Nya cykelvägar

För att få ett heltäckande och säkert huvudcykelnät bygger vi hela tiden ut cykelvägarna. 

Mölndals stad planerar att bygga cykelöverfarter vid fem större korsningar längs med Frölundagatan och den östra sidan av Göteborgsvägen. Vi förbättrar även cykelpassager vid Gunnebogatan, Frimärksgatan och Frälsegårdsgatan.

Dessutom bekostar Mölndal stad en vägplan för gång- och cykelväg längs Spårhagavägen, som tas fram av Trafikverket. Utbyggnad sker tidigast 2021, läs mer hos Trafikverket.

Cykelvägvisningen leder dig rätt

För att lättare hitta rätt finns vägvisningsskyltar för cykel uppsatta i hela kommunen. Den visar riktning och avstånd till olika stadsdelar och platser i Mölndal och angränsande kommuner.

Där cykelstråken går på vanliga gator sitter med jämna mellanrum cykelsymboler på belysningsstolpar, som visar att du är på rätt väg. Hör gärna av dig om du tycker att vägvisningen är otydlig någonstans.

Vi räknar antalet cyklister

På Göteborgsvägen i höjd med Krokslätts torg finns en cykelbarometer. Cykelbarometern räknar och visar hur många cyklister som passerar på båda sidor varje dag. Se statistik för antalet cyklister på Göteborgsvägen.

Vi räknar också cyklister året om på ytterligare fyra ställen:

  • i Toltorpsdalen vid Toltorpsskolan
  • på Frölundagatan mellan Plantagen och Eklanda
  • på Gamla Riksvägen vid Sagsjön
  • i Rävekärr vid tennishallen.

Cykelstatistik för Toltorpsdalen, Frölundagatan, Gamla riksvägen och Rävekärr.

Kontakt

Trafikingenjör
Tekniska förvaltningen
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
tekniska@molndal.se

Felanmälan cykelvägar
Felanmäl på webben
031-315 15 80

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-03-30 08.37