Cykelvägar

I Mölndal tar du dig enkelt fram på cykel. Det finns 14 mil cykelvägar som hela tiden byggs ut för att göra det enklare och säkrare för dig att cykla.

Foto på en cykelväg i Mölndal.

Cykelnätet

Det finns 14 mil gång- och cykelvägar i Mölndals stad. Dessutom finns det vägar där du cyklar på vanliga körbanor. Tillsammans utgör det cykelnätet i Mölndal.

På sidan Karta och cykelreseplanerare kan du planerar din cykling.

Huvudcykelnätet är det nät av cykelvägar som binder samman olika områden i kommunen med områden i grannkommunerna. Utbyggnad och snöröjning av huvudcykelnätet har högre prioritet än andra cykelvägar.

Vid några korsningar har Mölndals stad byggt cykelöverfarter för att öka framkomligheten för cyklister.

Nya cykelvägar

För att få ett heltäckande och säkert huvudcykelnät bygger vi hela tiden ut cykelvägarna. Här presenterar vi eventuella aktuella satsningar.

Mölndal stad har betalat för en vägplan för gång- och cykelväg längs Spårhagavägen, som tas fram av Trafikverket. Utbyggnad sker tidigast 2022.

Underhåll av cykelnätet

Det ska gå smidigt att cykla i Mölndals stad. Huvudcykelnätet är högt prioriterat när det häller halkbekämpning, snöröjning och lövsopning. Läs mer om städning av vägar.

Tänk på att när löven eller snön faller kan det vara mycket på vissa platser innan vi hunnit sopa upp löven eller ta bort snön. Speciellt efter ett snöfall sent på natten eller efter en dag med hård blåst och mycket löv har fallit ner.

Du som cyklar måste ta ditt ansvar och anpassa din hastighet och körstil efter rådande väglag.

Cykelvägvisning leder dig rätt

För att lättare hitta rätt finns skyltar som visar vägen för cykel uppsatta i hela kommunen. Den visar riktning och avstånd till olika stadsdelar och platser i Mölndal och angränsande kommuner.

Där cykelstråken går på vanliga gator sitter med jämna mellanrum cykelsymboler på belysningsstolpar, som visar att du är på rätt väg. Hör gärna av dig om du tycker att skyltningen är otydlig, använd vårt synpunktsformulär.

Vi räknar antalet cyklister

På Göteborgsvägen i höjd med Krokslätts torg finns en cykelräknare. Den räknar och visar hur många cyklister som passerar på båda sidor av vägen varje dag.

Vi räknar också cyklister året om på ytterligare ett par ställen.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad