Cykelvägar

I Mölndal tar du dig enkelt fram på cykel. Det finns 14 mil cykelvägar som hela tiden byggs ut för att göra det enklare och säkrare för dig att cykla.

Foto på en cykelväg i Mölndal.

Cykelnätet

Det finns 14 mil gång- och cykelvägar i Mölndals stad. Dessutom finns det vägar där du cyklar på vanliga körbanor. Tillsammans utgör det cykelnätet i Mölndal.

På sidan Karta och cykelreseplanerare kan du läsa mer om hur du planerar din cykling.

Se karta över huvudcykelnätet.
 
Huvudcykelnätet är det nät av cykelvägar som binder samman olika områden i kommunen med områden i grannkommunerna. Utbyggnad och snöröjning av huvudcykelnätet har högre prioritet än andra cykelvägar.

Nya cykelvägar

För att få ett heltäckande och säkert huvudcykelnät bygger vi hela tiden ut cykelvägarna. 

Mölndals stad planerar att bygga cykelöverfarter vid fem större korsningar längs med Frölundagatan och den östra sidan av Göteborgsvägen. Vi förbättrar även cykelpassager vid Gunnebogatan, Frimärksgatan och Frälsegårdsgatan.

Dessutom betalar Mölndal stad en vägplan för gång- och cykelväg längs Spårhagavägen, som tas fram av Trafikverket. Utbyggnad sker tidigast 2021, läs mer om projektet hos Trafikverket.

Cykelvägvisning leder dig rätt

För att lättare hitta rätt finns skyltar som visar vägen för cykel uppsatta i hela kommunen. Den visar riktning och avstånd till olika stadsdelar och platser i Mölndal och angränsande kommuner.

Där cykelstråken går på vanliga gator sitter med jämna mellanrum cykelsymboler på belysningsstolpar, som visar att du är på rätt väg. Hör gärna av dig om du tycker att skyltningen är otydlig, använd vårt webbformulär.

Vi räknar antalet cyklister

På Göteborgsvägen i höjd med Krokslätts torg finns en cykelräknare. Den räknar och visar hur många cyklister som passerar på båda sidor av vägen varje dag.

Se statistik för antalet cyklister på Göteborgsvägen.

Vi räknar också cyklister året om på ytterligare ett par ställen. Se cykelstatistik för exempelvis Toltorpsdalen, Frölundagatan, Gamla riksvägen och Rävekärr.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
031-315 10 00 Kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Felanmälan cykelvägar
Felanmäl på webben
031-315 15 80

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-06-09 12.01