Städning av gator och trottoarer

Mölndals stad sköter sopningen av samtliga kommunala gator. Om hösten är det lövsopning och efter vintern sopar vi upp gruset. Vi sopar även upp damm och skräp året runt.  Du som fastighetsägare ansvarar för trottoarerna.

En sopmaskin på en gata sprutar ut vatten och sopar upp grus.

Sandsopning och grusupptagning

I slutet av mars, runt vecka 12-13, börjar vi sopa upp sand och grus från gatorna och brukar vara klara till 1 maj. Om det är en kall eller sen vinter blir det naturligtvis senare som vi börjar och blir klara med att sopa upp gruset.

När är vi var?

Vi kan inte säg exakt när vår entreprenör kör en viss gata men den ungefärliga fördelningen är:

 • Vecka 13-14 - Kållered, Lindome, Eklanda, Bifrost, Toltorp, Åby
 • Vecka 14-16 - Krokslätt, Åby och Balltorp.
 • Vecka 15-17 - Östra Mölndal.

Beroende på väder kan grussopningen bli senare än vad som står i listan. Först kör vi cykelvägar, de stora trafiklederna och gatorna där kollektivtrafik kör. Där kör vi med stora lastbilar som sopar. På mindre gator, bostadsgator, gatorna i Mölndals innerstad och finputsning av till exempel cykelfält i körbanor kör vi med mindre maskiner.

Sopa ut grus från trottoaren i tid

Du som är fastighetsägare, oavsett vilket hus det är eller om det är obebyggt, ska sopa trottoaren. Du får sopa sand och grus från trottoaren ut i gatan innan vi har sopat upp gruset på gatan, så får vi med det. När vi har sopat gatan får du inte göra det längre.

 • Du som fastighetsägare får gärna sopa ut grus från trottoaren inför vecka 13. Vi kan inte säga exakt när vi sopar vilken gata, det beror på väder och eventuella hinder i gatan.
 • Grus från din egen fastighet får du inte sopa ut i gatan.

Alla gator sopas flera gånger, så om det är en fläck som inte är sopad så kommer vi tillbaka och sopar en gång till. Gångvägar inne i ett bostadsområde med lägenheter ansvarar oftast en hyresvärd eller bostadsrättsförening för.

Varför stänger ni inte av gatan när ni sopar?

Det behövs planering och information till boende långt i förväg om en gata ska stängas av eller få tillfälligt förbud för parkering för grussopning. Det skulle göra att vi förlorar flexibiliteten i vår grusupptagning.

Skulle vädret eller en trasig maskin hindra grusupptagning den dag som vi stängt av kommer vi inte klara arbetet inom beslutad tidsram. Det skulle också öka kostnaderna på grund av all administration.

Mindre gator kan komma att stängas av eller förbjudas parkering på om vår entreprenör bedömer att det går att göra.

Mölndals stad använder sig inte av så kallade städdagar.

Ni har inte sopat min gata, varför gör ni inte det?

Staden sopar inte alla gator. Din gata sköts kanske av en annan aktör, till exempel en vägsamfällighet eller Trafikverket.

Om det är en gata som vi sopar är det troligtvis så att vår entreprenör inte hunnit till den än. Vår målsättning är att grusupptagningen ska vara klar till 1 maj, men vädret kan påverka när vi blir klara.

Hur sopar ni resten av året?

Vi sopar gator och cykelvägar löpande under sommarhalvåret för att sopa upp damm och annat skräp. Vissa sträckor varje vecka.

Lövsopning

Under hösten faller löven till marken, det kan innebära halka på körbanor, cykelbanor och gångbanor. Mölndals stad sopar upp löv från stadens gator samt gång- och cykelbanor.

 • Vi prioriterar först gång- och cykelvägarna samt branta backar för att motverka lövhalka där. Vi sopar löv på dessa platser löpande under hösten.
 • På grund av att löven faller mycket olika kan det på vissa platser ligga mycket löv innan vi hinner sopa upp dem.
 • Trottoaren ska du som fastighetsägare ta bort löven från.

Från slutet av oktober och under november sopar vi löven på alla våra gator.

På många gångbanor använder vi lövblås och gatorna sopar vi med sopmaskiner.

Ditt ansvar för trottoaren

Som fastighetsägare är du ansvarig för att städa trottoaren utanför din tomt. Saknas det trottoar helt på gatan räknas en meter av gatan som gångbaneutrymme, som du ska sköta. Det gäller även om fastigheten är obebyggd.

Det innebär att du ska:

 • sopa upp och ta bort skräp som samlas på trottoaren eller gångytan, året runt.
 • Klippa din häck och annan växtlighet så det inte sticker ut i gångbaneutrymmet eller skymmer vägskyltar eller belysning.
 • Ta bort löv, grenar, barr och annat som faller från växter.
 • Hålla galler i gatubrunnar fria från löv, grenar, skräp och snö. Det gäller om brunnen ligger i gångbaneutrymmet eller trottoaren utanför din fastighet.
 • Skotta och halkbekämpa på vintern.
 • Sopa bort gruset från trottoaren på våren. Innan vi sopar gatan kan du sopa ut grus från trottoaren, sen får du inte göra det.

Löv och grenar som du tar hand om ska du lämna på återvinningscentralen. Du får inte lämna trädgårdsavfall i naturen eller skogen, det räknas som nedskräpning.

Fastighetsägares ansvar för städning av trottoarer regleras av Föreskriften om gaturenhållning Pdf, 186.9 kB..

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad