Gator

I Mölndals stad finns cirka 35 mil vägar. 10 mil är leder, 14 mil bostadsgator och 12 mil är gång- och cykelvägar. Det krävs mycket jobb att sköta alla.

Boråsvägen i Mölndal

Vissa vägar och gator sköts inte av kommunen utan av Trafikverket eller av samfälligheter. På Mölndalskartan kan du se vem som är väghållare.

När det gäller snöröjning och halkbekämpning kan du se vilka gångvägar som är fastighetsägarens ansvar. Trottoarer är alltid fastighetsägarens ansvar. Karta över vinterväghållare.

Trafikverkets vägar i Mölndal

Trafikverket ansvarar i Mölndal för följande vägar:

  • E6 och Söderleden med på- och avfarter
  • Spårhagavägen från kommungränsen fram till Fågelstensvägen
  • Gamla Riksvägen från korsningen Spårhagavägen/Industrivägen
  • Hällesåkersvägen
  • Norra Hällesåkersvägen
  • Västra Eskilsbyvägen
  • Älvsåkersvägen
  • Benarebyvägen.

Anmäl fel

Ser du något som är fel, till exempel gropar i gatan, dåligt målade vägmarkeringar eller felaktiga skyltar, anmäl det till oss via:

Bymiljövägar

På några av gatorna i Mölndal har vi anlagt så kallade bymiljövägar.

En bymiljöväg är en väg med ett körfält för båda riktningar för motorfordon. Det är breda vägrenar på båda sidor för oskyddade trafikanter som cyklister och gående. Motorfordon får vid möte använda vägrenen. Trafikverket kallar vägarna för bygdevägar.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad