Gator

I Mölndals stad finns cirka 35 mil vägar. 10 mil är leder, 14 mil bostadsgator och 12 mil är gång- och cykelvägar. Det är tekniska förvaltningen som ser till att de blir snöröjda, att nya vägar byggs och att gamla vägar underhålls.

Boråsvägen i Mölndal

Vissa vägar och gator i Mölndals stad sköts inte av staden utan av Trafikverket eller av vägföreningar och samfälligheter, så kallade gemensam­hets­anlägg­ningar. På Mölndalskartan kan du se vem som är väghållare.

När det gäller vinterväghållning, snöröjningoch halkbekämpning, kan du se vilka gångvägar som är fastighetsägarens ansvar. Trottoarer är alltid fastighetsägarens ansvar. Karta över vinterväghållare.

Trafikverket ansvarar i Mölndal för följande vägar:

  • E6 och Söderleden med på- och avfarter
  • Spårhagavägen från kommungränsen fram till Fågelstensvägen
  • Gamla Riksvägen från korsningen Spårhagavägen/Industrivägen
  • Hällesåkersvägen
  • Norra Hällesåkersvägen
  • Västra Eskilsbyvägen
  • Älvsåkersvägen
  • Benarebyvägen.

Anmäl fel

Ser du något som är fel, till exempel gropar i gatan, dåligt målade vägmarkeringar eller felaktiga skyltar, anmäl det till oss via webbformulär för felanmälan eller ring eller mejla till teknisk kundservice.

Bymiljövägar

På några av gatorna i Mölndal har det anlagts så kallade bymiljövägar.

En bymiljöväg är en väg med ett körfält för båda riktningar för motorfordon. Det är breda vägrenar på båda sidor för oskyddade trafikanter som cyklister och gående. Motorfordon får vid möte använda vägrenen. Trafikverket kallar vägarna för bygdevägar.

Kontakt

Gatuunderhåll

Kundservice
Tekniska förvaltningen
031-315 15 80 vardagar kl 8.00-12.00, 13.00-15.00
teknisk.kundservice@molndal.se

Felanmäl på webben, gatuunderhåll
Akuta fel ska alltid ringas in.

Synpunkter, gatuunderhåll

Öppettider reception (tidsbokning)
Vardagar kl 7.00-12.00, 13.00-16.00

Akuta ärenden efter kontorstid
Till exempel vattenläckor, vattenavbrott, gatuproblem, fara för allmänhet
031-87 18 00 (kopplas till SOS Alarm)

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-06-22 20.31