Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Gator

I Mölndals stad finns cirka 35 mil vägar. 10 mil är leder, 14 mil bostadsgator och 12 mil är gång- och cykelvägar. Det är tekniska förvaltningen som ser till att de blir snöröjda, att nya vägar byggs och att gamla vägar underhålls.

Boråsvägen i Mölndal

Vissa vägar och gator i Mölndals stad sköts inte av Mölndals stad utan av Trafikverket eller av vägföreningar och samfälligheter, så kallade gemensamhetsanläggningar. Se Mölndalskartan för att se vem som är väghållare.

När det gäller vinterväghållning, snöröjning och halkbekämpning, kan du se vilka gångvägar som är fastighetsägarens ansvar. Trottoarer är alltid fastighetsägarens ansvar. Se vinterväghållare. Läs mer om snöröjning.

I Mölndal ansvarar trafikverket för:

  • E6 och Söderleden med på- och avfarter
  • Spårhagavägen från kommungränsen fram till Fågelstensvägen
  • Gamla Riksvägen från korsningen Spårhagavägen/Industrivägen
  • Hällesåkersvägen
  • Norra Hällesåkersvägen
  • Västra Eskilsbyvägen
  • Älvsåkersvägen
  • Benarebyvägen.

Anmäl fel

Ser du något som är fel, till exempel gropar i gatan, dåligt målade vägmarkeringar eller felaktiga skyltar, anmäl det till oss på tekniska förvaltningen via webbformuläret för felanmälan eller telefon/mejl till teknisk kundservice.

Bymiljövägar

På några av gatorna i Mölndal har det anlagts så kallade bymiljövägar.

En bymiljöväg är en väg med ett körfält för båda riktningar för motorfordon. Det är breda vägrenar på båda sidor för oskyddade trafikanter som cyklister och gående. Motorfordon får vid möte använda vägrenen. Trafikverket kallar vägarna för bygdevägar.

Se en film om bymiljövägar från trafikverket

Kontakt

Gatuunderhåll

Kundservice
Tekniska förvaltningen
031-315 15 80 vardagar kl 8-12, 13-15
teknisk.kundservice@molndal.se

Felanmäl på webben, gatuunderhåll
Akuta fel ska alltid ringas in.

Synpunkter, gatuunderhåll

Öppettider reception (tidsbokning)
Vardagar kl 07-16
Lunchstängt kl 12-13

Akuta ärenden efter kontorstid
Till exempel vattenläckor, vattenavbrott, gatuproblem, fara för allmänhet
031-87 18 00 (kopplas till SOS Alarm)

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-01-14 10.18