Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Snöröjning

När snön och halkan kommer är det många mil kommunala gator och vägar som ska snöröjas. Det sköter tekniska förvaltningen om. Trottoarer ska fastighetsägare snöröja. Här kan du läsa om hur snöröjningen går till.

Snöröjning med hjullastare

Huvudvägar, gator med busstrafik och huvudcykelnätet plogas och saltas först. Bostadsområden plogas och sandas med flis. Vi börjar snöröja när snön är ungefär fem centimeter djup på gator med kollektivtrafik och åtta centimeter på bostadsgator.

Olika väghållare är ansvariga för snöröjningen på sina respektive vägar. Trafikverket ansvarar för statliga vägar, väg- och bostadsrättsföreningar samt samfälligheter snöröjer sina. Mölndals stad tar hand om kommunens gator och cykelvägar.

Vinterväghållning av cykelvägar

Huvudcykelnätet i Mölndal sopas och saltas. Vid större snömängder plogas cykelbanorna istället för att sopas. Vi strävar efter att vara färdiga med cykelvägarna klockan 06.30 på morgonen respektive klockan 16.00 på eftermiddagen, tiderna kan dock inte garanteras. Vid stora snömängder och pågående snöfall tar snöröjningen längre tid.

Åtgärdstider vid snöröjning

Snö och halka kan uppträda mycket olika, beroende på till exempel vilken temperatur det är och om det är molnigt eller klart väder. Blöt snö är tung och tar längre tid att ploga och röja bort. Det spelar även in var i kommunen du bor.

Olika vägar snöröjs av olika aktörer.

I kartan kan du zooma eller söka på en specifik adress.

Du kan också se vem som är väghållare och därför ansvarig för vägen.

Det går inte att säga exakt hur lång tid det tar att snöröja. Tabellen nedan ger dig en ungefärlig uppfattning om tidsåtgången. Tiderna gäller vid ett normalt snöfall, som inte följs av flera. När det fortfarande snöar tar snöröjningen längre tid.

Tider för snöröjning efter avslutat snöfall

Plats

Åtgärdstid

Trafikleder samt gator och vägar med kollektivtrafik

4 timmar

Busshållplatser

4 timmar

Huvudcykelvägar

4 timmar

Övriga gator och vägar, framkomliga

12 timmar

Serviceboenden och skolor inklusive p-platser, klara kl 06.30

5 timmar

Mölndals Parkerings AB:s p-platser

6 timmar

Ibland kan det vara mer än åtta centimeter snö på din bostadsgata när plogbilen kommer. Det beror på att när det snöar mycket under en längre tid måste vi ibland ploga om vissa större vägar, innan det blir dags för bostadsgatorna.   

Lämna synpunkt eller en fråga kring snöröjningen

Ditt ansvar som fastighetsägare

Det är viktigt att du snöröjer utrymningsvägarna. Du ansvarar för att snöröja och sanda gångbanor, trottoarer och trappor som ligger inom sju meters avstånd från tomten. Minst en meters bredd av trappor och gångbanor ska sandas. Finns det inga gångbanor ska du se till att det finns en sandad gång på gatan.

Under snöröjningen kan det bildas vallar framför infarter till privata fastigheter. Du ansvarar för att ta bort dem. När det bildas snövallar vid övergångsställen och gatuhörn ska du se till att det finns öppningar så att gående kan passera.

Du ska också ordna en snöröjd väg till fastigheten, minst en meter bred, för latrin- och sophämtningsfordon.

Fastighetsägarnas ansvar regleras av Föreskrifterna om gaturenhållningPDF.

Trafiktips när det är halt

  • Sänk farten
  • Håll avstånd
  • Räkna med längre restid
  • Ha bra däck
  • Tänk på att bromssträckan blir längre vid halt väglag
  • Gör dig synlig och använd reflexer
  • Ha fast ljus fram på cykeln

Kontakt

Teknisk kundservice
Tekniska förvaltningen
031-315 15 80 vardagar kl 8-12, 13-15
teknisk.kundservice@molndal.se

Akuta ärenden efter kontorstid
Till exempel vattenläckor, vattenavbrott, gatuproblem, fara för allmänhet:
031-87 18 00 kopplas till SOS Alarm

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-03-05 09.22