Snöröjning

När snön och halkan kommer är det många mil kommunala gator och vägar som ska snöröjas. Trottoarer samt vissa trappor och gångvägar ska fastighetsägare snöröja.

Snöröjning med hjullastare

Under vinterperioden har staden beredskap dygnet runt. Vi övervakar gatorna och prenumererar på detaljerade väderprognoser för att kunna sätta in rätt resurser i rätt tid. Staden och dess entreprenörer har många olika fordon som står redo att halkbekämpa och snöröja.

Prioritering vid snöröjning

Mölndal prioriterar först huvudcykelvägarna, gator med kollektivtrafik och huvudvägar. När de är snöröjda påbörjas övriga gator och bostadsgator.

Snöröjning av gator med kollektivtrafik påbörjas normalt när det är ungefär fem cm snö. Snöröjning av bostadsgator påbörjas normalt när det är åtta cm snö.

Ibland kan det vara mer än åtta centimeter snö på din bostadsgata när plogbilen kommer. Det beror på att när det snöar mycket under en längre tid måste vi ibland ploga om vissa större vägar.

Åtgärdstider vid snöröjning

Snö och halka kan uppträda mycket olika. Till exempel påverkar vilken temperatur det är och om det är molnigt eller klart väder. Blöt snö är tung och tar längre tid att ploga och röja bort.

Det går inte att säga exakt hur lång tid det tar att snöröja eller när vi plogar din gata. Tabellen nedan ger dig en ungefärlig uppfattning om tidsåtgången efter att det slutat snöa. Tiderna gäller vid ett normalt snöfall, under 10 cm. När det fortfarande snöar någonstans i kommunen tar snöröjningen längre tid.

Åtgärdstid vid snöröjning

Plats

Åtgärd inom
Efter att det slutat snöa

Trafikleder samt gator och vägar med kollektivtrafik

4 timmar

Busshållplatser

4 timmar

Huvudcykelvägar

4 timmar

Övriga gator och vägar, framkomliga

12 timmar

Serviceboenden och skolor, inklusive p-platser

5 timmar

Mölndals Parkerings AB:s p-platser

6 timmar


Snöröjning av cykelvägar

Vinterväghållning av cykelvägar

Huvudcykelnätet i Mölndal sopas och saltas genom metoden som kallas sopsaltning. Vid större snömängder plogas cykelbanorna istället för att sopas.

Vi strävar efter att vara färdiga med cykelvägarna klockan 06.30 på morgonen respektive klockan 16.00 på eftermiddagen, tiderna kan dock inte garanteras om snöfallet pågår. Vid stora snömängder och pågående snöfall tar snöröjningen längre tid och tiderna kan då kanske inte hållas.

Karta över huvudcykelnätet

Detta sköter de olika aktörerna om

Det finns olika aktörer som ansvarar för gator, vägar och trottoarer. Till exempel ska fastighetsägare sköta om trottoarer.

Genom att söka på din adress i Mölndalskartan kan du se vem som ansvarar för gatan.

Områden som Mölndals stad inte ansvarar för är i kartan märkta utanför plogdistrikt. Det betyder att det till exempel kan vara en vägförening, samfällighet eller en privat fastighetsägare.

Mölndals stads ansvar för snöröjning

Staden ansvarar för de kommunala gatorna, busshållplatser, huvudcykelvägar, övriga cykelvägar och vissa gångvägar. Snöröjning av trottoarer ansvarar inte Mölndals stad för, det är fastighetsägarens ansvar.

Mölndals stad sköter även snöröjningen på många av stadens allmänna platser, till exempel lekplatser och torg samt serviceboenden och skolor. På uppdrag sköter vi snöröjningen på Mölndals Parkerings ABs parkeringsplatser.

Fastighetsägares ansvar för snöröjning

Fastighetsägare ansvarar för sina ytor, till exempel parkeringsplatser, uppfarter med mera men även vissa ytor som tillhör Mölndals stad.

 • Fastighetsägare har ansvar att snöröja och halkbekämpa trottoarer utanför sin fastighet.
 • Om trottoar saknas räknas en meter av vägen som gångyta som fastighetsägaren ska sköta om.
 • Om det råkar bli vallar under snöröjningen av gatan ansvarar du som fastighetsägare för att göra öppningar i dem. Du kan också behöva skotta trottoaren igen.
 • Fastighetsägare ska se till att is och snö inte kan rasa ner på gående från tak och liknande.

Fastighetsägare är också ansvariga för gångbanor och trappor som ligger inom 7 meters avstånd från fastigheten. Det ansvaret gäller inte när det är en cykelväg eller en gångbana.

Läs mer om fastighetsägarens ansvar för snöröjning.

Trafikverkets ansvar för snöröjning

Trafikverket ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på sina vägar.

I Mölndal är det:

 • E6/E20
 • Söderleden
 • Benarebyvägen
 • Gamla riksvägen söder om Spårhagavägen
 • Hällesåkersvägen
 • Norra Hällesåkersvägen
 • Spårhagavägen väster om Fågelstensvägen
 • Västra Eskilsbyvägen
 • Älvåkersvägen

Läs mer om Trafikverkets vinterväghållning.

Vägföreningar och samfälligheters ansvar för snöröjning

Det finns områden där vägföreningar eller samfälligheter ansvarar för gatorna och gångbanorna, då ansvarar de även för snöröjningen och halkbekämpningen.

Vi har samlat många av de vanliga frågor kring snöröjningen som vi får.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-07-22 13.50