Trafik och gator

Du som färdas i Mölndal ska ha en trygg trafikmiljö där gatorna är väl underhållna och snöröjda. Det är olika aktörer som är ansvariga för olika vägar. Du som inte färdas i bil ska enkelt kunna ta dig fram med kollektivtrafiken, cykeln eller annat hållbart sätt att resa.

Vägskylt med texten Byggtrafik. Foto: Lina Ikse

Ibland påverkas gatorna av olika schakter eller arbeten när någon gräver för till exempel ledningsarbeten eller fiberinstallationer.

Håll koll på trafiken via trafiken.nu.

Pågående och planerade vägarbeten

Relaterad information

Kontakt

Teknisk kundservice
Tekniska förvaltningen
031-315 15 80 vardagar kl 8-12
teknisk.kundservice@molndal.se

Akuta ärenden efter kontorstid
Till exempel vattenläckor, vattenavbrott, gatuproblem, fara för allmänhet:
031-87 18 00 kopplas till SOS Alarm

Trafikingenjör
Tekniska förvaltningen
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
tekniska@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-02-12 13.11