Gatubelysning och trafiksignaler

Tekniska förvaltningen sköter belysningen vid gator och vägar i kommunen. På statliga vägar ansvarar Trafikverket för belysningen.

Har du sett en trasig gatubelysning eller en trafiksignal som inte fungerar eller på annat sätt är trasig kan du skicka in en felanmälan till oss.

Lampbyte

En gång per år, under perioden augusti - september gör tekniska förvaltningen en tillsyn av all belysning. Då går vi igenom alla armaturer som staden ansvarar för och byter ut enstaka trasiga lampor. Under denna period kan gatlamporna vara tända även dagtid.

När du anmäler en trasig gatlampa byter vi den inom ett visst antal dagar.

Åtgärdstider

Dessa tider gäller för åtgärd på trasig belysning utanför områdestillsynen. Åtgärdstiden gäller efter att vi fått felanmälan.

Typ av fel

Åtgärdstid

Fel som utgör fara för trafik eller person.

Omfattande bortfall av lampor som lyser

Två eller fler släckta lampor vid övergångsställe, i trappa, busshållplats eller tunnel

Omedelbart

Två eller fler släckta lampor på cykelbanor

Inom tre dagar

Enstaka släckt lampa vid:
- övergångsställe
- trappa
- busshållplats,
- i tunnel samt första lampan före och efter tunnelmynning
- på cykelbanor
- på lekplatser och i parker

Inom en vecka

Två eller flera släckta lampor i rad på övriga områden

Inom tre veckor

Enstaka släckta lampor på övriga områden

Inom 15 veckor

Om du noterar att det kvarstår fel på en eller fler lampor i oktober, det vill säga efter att vi har gjort områdestillsyn, felanmäl omgående då det kan vara ett mer komplicerat problem som vi behöver åtgärda.  

Kontakt

Gatuunderhåll

Kundservice
Tekniska förvaltningen
031-315 15 80 vardagar kl 8.00-12.00, 13.00-15.00
teknisk.kundservice@molndal.se

Felanmäl på webben, gatuunderhåll
Akuta fel ska alltid ringas in.

Synpunkter, gatuunderhåll

Öppettider reception (tidsbokning)
Vardagar kl 7.00-12.00, 13.00-16.00

Akuta ärenden efter kontorstid
Till exempel vattenläckor, vattenavbrott, gatuproblem, fara för allmänhet
031-87 18 00 (kopplas till SOS Alarm)

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-07-22 15.31