Gatubelysning och trafiksignaler

Tekniska förvaltningen sköter belysningen vid kommunala gator och vägar i kommunen. På statliga vägar ansvarar Trafikverket för belysningen. På skolgårdar och andra kommunala fastigheter är fastighetsavdelningen ansvarig.

Har du sett en trasig gatubelysning eller en trafiksignal som inte fungerar eller på annat sätt är trasig kan du skicka in en felanmälan till oss.

När du anmäler en trasig gatlampa byter vi den inom ett visst antal dagar beroende på var lampan är enligt listan längre ner på sidan.

Om det är fel på trafikljus bör du alltid ringa kontaktcenter på 031-315 10 00. Du kan ringa dygnet runt, kvällar och helger välj knappval 2 så kopplas du till vår jour (SOS alarm).

Lampbyte

En gång per år, under perioden augusti - september gör tekniska förvaltningen en tillsyn av all belysning på gatorna. Då går vi igenom alla armaturer på gatorna som vi ansvarar för och byter ut enstaka trasiga lampor. Under denna period kan gatlamporna vara tända även dagtid men ofta gör vi kontrollen under natten när det ändå lyser.

Även efter kontrollen kan det förekomma trasiga lampor, då byter vi dem enligt en viss åtgärdstid beroende på när felanmälan kommit in. Vi har ingen övervakning på lamporna utan behöver få in felanmälan.

Åtgärdstider trasiga gatlampor under året

Dessa tider gäller för åtgärd på trasig belysning utanför områdestillsynen i augusti - september. Åtgärdstiden gäller efter att vi fått felanmälan.

Typ av fel

Åtgärdstid (byts inom)

 • Fel som utgör livsfara för trafik eller person. (till exempel lösa sladdar och stolpar som riskerar att ramla)
 • Omfattande bortfall av lampor (t.ex. helt område, flera gator).
 • Två eller fler släckta lampor vid:
  - övergångsställe,
  - i trappa,
  - vid busshållplats,
  - tunnel.

Omedelbart

Två eller fler släckta lampor på cykelbanor.

Inom tre dagar

 • Enstaka släckt lampa vid:
  - övergångsställe
  - trappa
  - busshållplats
  - i tunnel samt första lampan före och efter tunnelmynning
  - på cykelbanor
  - på lekplatser och i parker.

Inom en vecka

Två eller flera släckta lampor i rad på övriga områden som inte nämnts i punkterna tidigare.

Inom tre veckor

Enstaka släckt lampa på övriga områden som inte nämnts i punkterna tidigare.

Inom 15 veckor


Om du noterar att det kvarstår fel på en eller fler lampor i oktober, det vill säga efter att vi har gjort områdestillsyn, felanmäl omgående då det kan vara ett mer komplicerat problem som vi behöver åtgärda.  

Då tänds belysningen

Gatubelysningen på de kommunala gatorna i Mölndals kommun styrs av ett relä. Det innebär att de tänds på eftermiddagen eller kvällen när det är tillräckligt mörkt. Belysningen släcks på morgonen när relät känner att det är ljust.

På några platser finns närvarostyrd belysning.

Nära Delsjöns pendelparkering har vi en gång- och cykelväg med fladdermusvänlig belysning.

Kontakt

Felanmälan på gator, trafikljus och belysning kvällar och helger:

031-315 10 00 (knappval 2)

Dela på:

Senast uppdaterad