Vägvisning och vägskyltar

Vägvisningen i gatumiljö ska vara ett stöd åt trafikanten med syfte att leda trafikanten mot en målpunkt. Vägvisningen är i första hand inte avsedd för de som bor i Mölndal. Vägvisning är till för besökare, nyinflyttade eller för dem som rör sig i ett obekant område.

Om du vill ha vägvisning till din verksamhet kan du ansöka om detta. Kontrollera så du uppfyller vad som krävs.

Vad gäller för att få vägvisning?

Det går aldrig att tillgodose alla trafikanters behov av att hitta till en specifik plats. I städer är önskemålen ofta större än vad vägvisarna har plats för och vad som är lämpligt för en säker trafikmiljö.

Är det en målpunkt som ligger i tätort och är synlig från vägen ska normalt ingen vägvisning ske. Inte heller ska vägvisning ske till målpunkt inom industriområde, handelsområde eller liknande som är namngivet och vägvisat (exempelvis Åbro).

Dessa platser är exempel där du kan få vägvisning:

  • Platser med stort antal besökare.
  • Platser som är en allmän målpunkt.
  • Platser dit man inte hittar utan hjälp av GPS eller kartapplikation.

Vägvisning sker från sista allmänna vägval, om inte särskilda skäl finns.

Ansök om vägvisning hos Mölndals stad

För att ansöka om vägvisning från Mölndals stads vägar ska du skicka in blanketten till oss.

Ifylld ansökan skickar du till tekniska@molndal.se eller med post till: Mölndals stad, Tekniska förvaltningen, Vägvisning, 431 82 Mölndal

Det är 1 månads handläggningstid för ansökan om vägvisning.

Frågor?

Det går alltid bra att höra av sig till en trafikingenjör på tekniska förvaltningen före ansökan om vägvisning. Då kan du få en första bedömning om din verksamhet kan vara berättigad vägvisning.

Tekniska förvaltningen har möjlighet att besluta om vägvisning till målpunkter där staden är väghållare enligt Vägmärkesförordningen.

Utdrag ur TSFS 2010:172 8 kap

Kriterier för vägvisning till inrättningar, anläggningar och turistiskt intressanta mål med mera.

5 § Lokaliseringsmärke för vägvisning till inrättningar, anläggningar eller turistiskt intressanta mål med mera. får endast sättas upp från närmaste allmänna väg om inte annat anges för respektive märke. Om det behövs med hänsyn till trafiksäkerheten, mängden trafik till målet eller om det behövs av särskilda skäl får märket sättas upp längre från målet.

6 § Lokaliseringsmärke för vägvisning till inrättningar eller anläggningar eller turistiskt intressanta mål med mera. får inte sättas upp för vägvisning till en inrättning eller anläggning

  1. vid namngiven gata inom tätort,
  2. inom industriområde, handelsområde eller liknande som är namngivet och vägvisat,
  3. som är väl synlig med tydlig anslutning till vägen eller
  4. i tätort där aktuell anläggning kan förväntas.

Om det behövs med hänsyn till trafiksäkerheten, mängden trafik till målet eller om det behövs av särskilda skäl får märket dock sättas upp. I fråga om lokaliseringsmärken för vägvisning till serviceanläggningar med mera. gäller dock 11 kap. 1 § andra stycket.

Kostnader

Att ansöka om vägvisning kostar ingenting. Vid beviljad ansökan får du som söker stå för kostnaderna för inköp och uppsättning av skylt.

Det är tekniska förvaltningen i Mölndals stad som sätter upp skylten, du gör det inte själv.

Vägvisning vid statlig väg

Om du önskar vägvisning från en väg som är statlig gör du din ansökan via Trafikverket.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad