Föreningsbidrag sociala frågor

Föreningar som arbetar med sociala frågor kan ansöka om bidrag. Det går inte längre att ansöka för 2024. Nästa tillfälle blir i början av 2025.

Föreningar som kan få socialt föreningsbidrag

För att kunna få det som kallas socialt föreningsbidrag, ska föreningens verksamhet fungera som ett komplement till social- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhet. Dessutom måste följande vara uppfyllt.

Föreningen:

  • är demokratiskt uppbyggd och öppen för alla
  • har en vald styrelse, valda revisorer och genomför årsmöte där verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse föredras och hanteras
  • tar ut medlemsavgift och kan uppge antalet medlemmar
  • bedriver en kontinuerlig och utåtriktad verksamhet inom Mölndals stads gränser.

Kriterier

Två slags sociala föreningsbidrag

Det finns två slags sociala föreningsbidrag som föreningar kan söka, grundbidrag och riktat föreningsbidrag.

Grundbidrag

Syftet med grundbidraget är att stötta föreningar med en ekonomisk plattform som är lika för alla föreningar samt bidra till att skapa stabila grundförutsättningar för att driva och utveckla verksamheten. Hur stort bidrag en förening får, baseras på antalet bidragsberättigade medlemmar i föreningen.

Verksamhetsbidrag

Syftet med det riktade verksamhetsbidraget är att bidra till att stärka föreningars verksamhet. Vid fördelningen läggs särskild vikt vid föreningars ansökan vars verksamhet prioriterar aktiviteter som kan bidra till att uppnå de förväntade resultat och de prioriterade fokusområden som nämns i verksamhetsplan.

Ansökningsperiod och fördelning

Ansökningsperioden infaller alltid på våren. Ansökan görs via e-tjänsterna ovan, som aktiveras vid ansökningsperiodens start. Därefter tas ett förslag på fördelning fram och beslut fattas av social- och arbetsmarknadsnämnden.

Kontakt

Social- och arbets­marknads­förvaltningen
Besöksadress:
Södra Ågatan 4A-B, Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 11 89 fax

Postadress:
Mölndals stad
Social- och arbets­marknads­förvaltningen
431 82 Mölndal

Dela på:

Senast uppdaterad