Bidrag och stöd

Beroende på föreningens inriktning kan ni ansöka om ekonomiskt bidrag. Här kan ni läsa om hur ni kan ansöka om bidrag och stöd till er förening, och till vilken förvaltning ni ska vända er.

Stöd och bidrag till ideella föreningar

Kultur- och fritidsnämnden lämnar ekonomiska bidrag till ideella föreningar med verksamhet i Mölndals stad. Bidrag kan utgå för såväl idrott som kultur som övriga fritidsverksamheter. För att kunna få stöd måste föreningen uppfylla de generella grundvillkoren för alla stöd, de specifika villkoren för sökt stöd samt lämna in ansökan i tid.

Förutom de ekonomiska bidragen kan kultur- och fritidsförvaltningen bistå med subventionerade lokaler och råd i olika föreningsfrågor som till exempel hur ni startar en förening eller vilka stöd som finns att söka för er förening.

Föreningar som stödjer äldre och personer med funktionsnedsättning

Om er förening stödjer äldre eller personer med funktionsnedsättning kan ni ansöka om föreningsbidrag från vård- och omsorgsförvaltningen. Villkoren är bland annat att er förening:

  • har minst 20 medlemmar
  • har en utåtriktad verksamhet
  • har sin verksamhet i Mölndal

Föreningar som arbetar med sociala frågor

Om er förening arbetar med sociala frågor kan ni ansöka om ett socialt föreningsbidrag från social- och arbetsmarknadsförvaltningen. Er förenings verksamhet ska fungera som ett komplement till social- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhet och:

  • ha en utåtriktad verksamhet
  • arbeta förebyggande med barn och ungdomar
  • ha sin verksamhet i Mölndals stad
  • särskild hänsyn tas till små och resurssvaga föreningar

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad