Föreningscertifikat

Nu kan din förening bli certifierade för att visa att ni har ett öppet och tryggt föreningsliv där alla som vill kan vara med.

Föreningscertifikat, banner.

Certifiera föreningen

Föreningar har en betydelsefull roll i samhället, inte minst när det kommer till att främja en god folkhälsa. Ni föreningar möter en stor del av barn och unga i Mölndals stad och skapar dagligen möjligheter till en aktiv fritid, trygghet och social gemenskap.

Nu har er förening chansen att genomgå en certifiering. Genom att erbjuda möjligheten att certifiera sig vill Mölndals stad stötta föreningar i sitt utvecklingsarbete och främja ett aktivt arbete med värdegrundsfrågor.

Grundtanken med certifieringen är att främja ett brett och öppet föreningsliv med trygga och hälsosamma miljöer där alla som vill har möjlighet att delta och vara delaktiga.

För er förening är certifieringen en möjlighet att:

Kvalitetssäkra er förening 

Certifieringen blir en kvalitetsmärkning för föreningen. På så sätt blir det också lättare för ledare, aktiva, föräldrar, samarbetspartners och sponsorer att veta vad man kan förvänta sig av sin förening inom olika områden.

Utveckla ert arbete med värdegrundsfrågor

Alla områden i certifikatet är kopplade till idrottens värdegrund Idrotten vill. Arbetet med värdegrundsfrågor är centrala i certifieringen.

Bedriva ett aktivt förebyggande arbete 

Certifieringen ger möjlighet att se över och utveckla ert förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, doping, tobak, spel (ANDTS) samt mobbning, kränkningar och sexuella trakasserier. Med ett aktivt förebyggande arbete blir ni mindre sårbara om oväntade händelser skulle uppstå i föreningen.

Få pengar till barn- och ungdomsverksamhet

Certifieringen är en del av stödet till barn- och ungdomsverksamhet i Mölndals stad.

Ersättningsnivå 1
Föreningen får 5000 kr när man har genomfört arbetet med att ta fram policys och handlingsplaner inom respektive utvecklingsområde.

Ersättningsnivå 2
Föreningar som har blivit certifierade får 50 kr/aktiv medlem (i åldern 7-20 år) per år (eller som lägst 5000 kr) för att arbeta med uppföljning och implementering.

Krav

För att bli en certifierad förening behöver er förening arbeta igenom följande fem utvecklingsområden som är relaterade till bland annat idrottens värdegrund Idrotten vill:

  1. Utveckling av det förebyggande arbetet mot mobbning, kränkningar, diskriminering och sexuella trakasserier
  2. Utveckling av det drogförebyggande arbetet
  3. Ökad jämställdhet och mångfald
  4. Ökad demokrati och delaktighet
  5. Ledarutveckling 

Inom respektive område finns ett antal kriterier som ska uppfyllas och det är föreningen som ansvarar för driva processen framåt. I certifikatarbetet är tanken att hela föreningen involveras och utbildas, det vill säga såväl styrelse, ledare, medlemmar och föräldrar. Olika aktiviteter genomförs på olika nivåer i föreningen för att arbetet ska bli mer levande och hållbart.

Som ett stöd i arbetet så har vi skapat en verktygslåda här med olika dokument, mallar, länkar och hjälpmedel som föreningen kan ha nytta av i certifieringsarbetet.

Dela på:

Senast uppdaterad