Lindome

I Lindome finns flera kultur­promenader med kulturhisto­riska platser.

I Fagered hittar du en av kommunens bäst bevarade järnåldersmiljöer. Här finns också sällsynta orkidéer och ett vackert betat kulturlandskap.

Hällesåker bjuder på ett jordbruks­landskap från olika tider, med spår från forntida åkrar till vår tids jord­bruks­marker i dalgången. Mer vild natur hittar du i Bunketorp och vid Djursjön. Området är rikt på sjöar.

Från Spårhagavägen kan du ansluta till vandringslederna i Sandsjöbacka.

Upptäck mer i Lindome

I Dvärred finns en mer än 3 500 år gammal hällkista, det så kallade Dvärgahuset.

Åker du Spinnmästarevägen i Lindome färdas du på en gammal sträckning av lands­vägen. Vägen är kantad av flera stenar, bland annat en gräns- och häradssten för Hallands län. Strax söder om vägens södra ände står dessutom en stor milsten från 1666.

En annan gammal vägsträck­ning är vägen norr om Kimmers­bo i sydvästra Lindome. Här kan du ta en promenad eller cykeltur genom ett ålderdomligt landskap med vackra ängs- och hagmarker.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad