Lindome

I Lindome finns flera kulturpromenader med kulturhistoriska platser.

I Fagered hittar du en av kommunens bäst bevarade järnåldersmiljöer. Här finns också sällsynta orkidéer och ett vackert betat kulturlandskap.

Hällesåker bjuder på ett jordbrukslandskap från olika tider, med spår från forntida åkrar till vår tids jordbruksmarker i dalgången. Mer vild natur hittar du i Bunketorp och vid Djursjön. Området är rikt på sjöar.

Från Spårhagavägen kan du ansluta till vandringslederna i Sandsjöbacka.

Upptäck mer i Lindome

I Dvärred finns en mer än 3 500 år gammal hällkista, det så kallade Dvärgahuset.

Åker du Spinnmästarevägen i Lindome färdas du på en gammal sträckning av landsvägen. Vägen är kantad av flera stenar, bland annat en gräns- och häradssten för Hallands län. Strax söder om vägens sydände står dessutom en stor milsten från 1666.

En annan gammal vägsträckning är vägen norr om Kimmersbo i sydvästra Lindome. Här kan du ta en promenad eller cykeltur genom ett ålderdomligt landskap med vackra ängs- och hagmarker.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad