Natur- och kultur­vandra

Landskapet är fullt av spår efter människors liv genom historien. Du kan följa deras spår och besöka historiska platser runt om i Mölndal. Det kan vara boplatser från stenåldern, gravar från järn­åldern eller kvarn­grunder från 1700-talet.

Två personer på promenad på Livereds natur- och kulturstig. 

Gå på en promenad längs någon av våra skyltade natur- och kulturstigar. I bros­chyren Natur- och kultur­van­dra Pdf, 4.8 MB. finns samlad informa­tion om utflykts­målen, med lättillgäng­liga stigar och skyltar där du kan läsa om platsernas natur- och kultur­värden.

Läs mer om varje natur- och kulturstig, deras spän­nande historia och se var stigarna och de histo­riska sevärdheterna finns:

Om du bara vill vandra finns till exempel Bohusleden.

 

Dela på:

Senast uppdaterad