Lärande och inflytande

Vår förskola utformas efter barnens intressen och behov vilket gör att verksamheten är flexibel och föränderlig. Vi lägger stor vikt vid barns delaktighet och inflytande.

Leken är en viktig del i ditt barns liv och är av central betydelse för inlärning och utveckling. I leken har ditt barn möjlighet att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och olika erfarenheter. De lär sig även sociala mönster, kommunikation, samarbete, problemlösning och att ta hänsyn till varandra och visa empati. Vi erbjuder dagligen många tillfällen till lek, utforskande och lärande.

Kontakt

Barnsjövägens förskola
Barnsjövägen 8
437 35 Lindome
Fler kontaktuppgifter

Karta, Barnsjövägens förskola

Yvonne Ljungström
Rektor
Barnsjövägens förskola
Fågelstens förskola
031-315 15 37

Dela på:

Senast uppdaterad