Miljöarbete på Ekskogens förskola

I Eklanda har förskolorna Grön flagg.

Grön flagg får vi från Håll Sverige rent och är ett bevis på att vi tillsammans med barnen arbetar kontinuerligt med miljöfrågor för en hållbar utveckling.  Varje år väljer vi ett tema att arbeta med. Exempel på sådana teman är Djur och natur, Skräp och avfall, Kemikalier och giftfri miljö.

  • Vi arbetar med målen inom årets tema för Grön flagg
  • Vi komposterar och försöker begränsa energi- och vattenförbrukningen
  • Vi källsorterar med barnen
  • Vi skapar tillfällen för barnen att få en djupare förståelse för sin delaktighet i naturens kretslopp.
  • Vi arbetar aktivt med hållbar utveckling genom Grön Flagg och andra pedagogiska metoder.

Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka och sträva till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstå sin delaktighet i naturens kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra genom att urskilja, utforska, dokumentera ställa frågor och samtala.
Lpfö 98/10, sidan 7

Kontakt

Ekskogens förskola
Eklanda höjd 33
431 59 Mölndal
Fler kontaktuppgifter

Karta, Ekskogens förskola

Camilla Axén Nolmark
Rektor
Ekskogens förskola
Trollbäckens förskola
031-315 28 37

Dela på:

Senast uppdaterad