Miljöarbete på Fågelstens förskola

Vi arbetar med att utveckla miljön och materialet på Fågelstens förskola för att ge barnen möjlighet att öppna sina sinnen, skapa och upptäcka.

Ateljén

Tre T:n följer med oss i arbetet med miljöerna och de är - tillåtande, tilltalande och tillgängliga. En ateljé sammanlänkar avdelningarna, här pågår teater, dans, sång och skapande med mera.

Vi är stolta över att ha miljöcertifikatet Grön flagg.

Utevistelse

På vår förskola är utevistelsen en viktig del i vår verksamhet. På gården ges möjlighet till fri lek och stora ytor att röra sig på. Vi använder oss av vår närmiljö genom att gå på utflykter som till exempel skogen, andra lekplatser och biblioteket.

Kompostering

Vi komposterar vårt matavfall där jorden sedan används till planteringar på gården. Annat avfall till exempel mjölkkartonger, plast och papper sorterar vi i vår sopstation eller använder oss av till skapande och lek.

Kontakt

Fågelstens förskola
Flyttfågelvägen 6
437 93 Lindome
Fler kontaktuppgifter

Karta, Fågelstens förskola

Yvonne Ljungström
Rektor
Barnsjövägens förskola
Fågelstens förskola
031-315 15 37

Dela på:

Senast uppdaterad