Sinkadusen, förskolans kreativa resurscenter

Sinkadusen är ett hus för kreativitet och kompetensutveckling. Här kan du som pedagog få inspiration och vidareutbildning i många av stadens nätverk. Sinkadusen kan bokas för APT-träffar, kollegiala möten och konferenser.

Vår målbild symboliserar vår syn på lärande

Genom estetiken bjuder vi in till möten mellan människor, material och miljö. Med hjälp av flera språk utmanas vi att tänka innovativt. Det är i mellanrummet det händer.

I källaren på Sinkadusen ligger Skatan återanvändningscenter. Här finns även ett Språkotek dit pedagoger kan komma för att få inspiration till språk- och kommunikationsutvecklande arbete. Här finns tillfälle att mötas, få nya tankar och samtala med det specialpedagogiska förskoleteamet om språkutvecklande arbetssätt. Det finns även möjlighet att låna material.

Skapande förskola är ett nätverk som arbetar med estetisk kompetensutveckling för pedagoger i Mölndals stad. Tanken är att lyfta mångfalden av estetiska språk genom att utmana, inspirera och utveckla.

Förskolenätverket är ett nätverk där vi möts i ett kollegialt lärande med likvärdighet i fokus. Vi hjälps åt att ”backa ur vår plantering” för att få syn på det invanda med syfte att öka vår medvetenhet i yrkesrollen.

Miljönätverket har två träffar per termin där vi arbetar med att utveckla vår miljömedvetenhet för att inspirera och vara förebildliga i arbetet med barnen.

Fortbildning

På Sinkadusen ordnas estetisk/teoretisk kompetensutbildning för pedagoger i Mölndals stad. Vi erbjuder även studiebesök för andra kommuner. Vårt utbud ser du i nedanstående information, men du kan också komma med förslag på fler ämnen som ni vill fördjupa er i. Skriv gärna till Sinkadusens carina.eriksson@molndal.se eller tina.harjula@molndal.se om du vill att vi sänder dig vårt informationsmaterial.

Sinkadusen finns på adressen Torallastigen 5, 431 55 Mölndal.

Kontakt

Carina Eriksson
Verksamhetsutvecklare förskola
Skolförvaltningen

Tina Harjula
Verksamhetsutvecklare förskola
Skolförvaltningen

Dela på:

Senast uppdaterad