Dokumentation på Glasbergets förskola

Vi dokumenterar vår verksamhet och varje barns utveckling och lärande på Unikum.

Unikum är ett lättåtkomligt och lättanvänt webverktyg. Varje förälder får en egen inloggning för att kunna följa sitt barn och tiden på förskolan.

Portfoliometodiken

Portfoliometodiken utgår från en barnsyn förankrad i modern forskning om hur barn lär och utvecklas. Man ser barnet som kompetent och med viljan att lära sig. Barnet försöker själv förstå och begripa sammanhang. Kunskap sker i meningsfulla sammanhang och barnet vill själv vara aktivt. Barn lär sig i samspel med andra.

Vi arbetar med portfoliometodiken för att barnet på ett positivt sätt ska se och bli medvetet om vad det lärt sig och utvecklat. Vi pedagoger kan planera för och följa barnets utveckling och lärande. Vi vill på detta sätt ge barnet goda förutsättningar för en god självkänsla och ett gott självförtroende.

Inom portfoliometodiken intar vi pedagoger en mer handledande roll och ger barnet tid att prova och undersöka. Miljön inrättas så att den inbjuder till egna initiativ. Vi ställer frågor och för barnets tankar vidare så att reflektion startar hos barnet. Vi visar tilltro till barnets egen kompetens samt medvetandegör barnet om att det lärt sig och hur.

Kontakt

Glasbergets förskola
Glasbergsgatan 26
431 34 Mölndal

Postadress till förskolan
Mölndals stad
Glasbergets förskola
431 82 Mölndal

Fler kontaktuppgifter

Karta, Glasbergets förskola

Liselotte Bitsch
Rektor
Glasbergets förskola
Ryets förskola
031-315 21 42

Dela på:

Senast uppdaterad