Utomhuspedagogisk profil

Utomhuspedagogik bygger på ett upplevelsebaserat och lustfyllt lärande.

Tillsammans med ditt barn utforskar och upptäcker vi naturen och vår närmiljö.

Heljereds förskola har en utomhuspedagogisk profil. Detta innebär att vi utifrån barnens förutsättningar använder naturen som ett pedagogiskt rum där barnen leker och lär. Vi använder vår inspirerande gård och välplanerade inomhusmiljö som utgångspunkt för lekfullt lärande.

Genom utevistelsen får ditt barn sitt rörelsebehov tillgodosett och lär med hela kroppen och alla sina sinnen. Det vi kan göra inne, kan vi också göra ute.

Kontakt

Heljereds förskola
Heljereds byväg 1
428 37 Kållered
031-315 20 25 Rektor
031-315 10 00 Kontaktcenter
kontakt@molndal.se
Fler kontaktuppgifter

Karta, Heljereds förskola

Camilla Stenman Svensson
Rektor
Bölets förskola
Heljereds förskola

Dela på:

Senast uppdaterad