Jungfrustigens litteraturprofil

Jungfrustigens förskola är en diplomerad förskola med litteraturprofil.

Det innebär att förskolan använder bokens möjligheter i det dagliga arbetet, ger barnen positiva upplevelser av böcker och läsning och samverkar aktivt med biblioteket.

Pedagogerna väljer böcker och läsmetoder på ett medvetet sätt och organiserar positiva lässtunder på förskolan varje dag. Förskolan arbetar med läsfrämjande åtgärder och språkutveckling. Biblioteket presenterar nya böcker varje år. Vi har inspirerande läsmiljöer.

Förskolan har ett bra grundbestånd av böcker som kontinuerligt förnyas. Böckerna finns synliga och tillgängliga. Biblioteket vägleder vid inköp.

Böcker och sagor används i temaarbetet. Bokbuss besöker oss en gång i månaden. Böcker att ta hem för läsning finns på förskolan exempelvis genom bokpåsar.

Kontakt

Jungfrustigens förskola
Jungfrustigen 1
431 48 Mölndal
031-315 95 53 Rektor
031-315 10 00 Kontaktcenter
kontakt@molndal.se
Fler kontaktuppgifter

Karta, Jungfrustigens förskola

Naomi Jonas
Rektor
Jungfrustigens förskola

Dela på:

Senast uppdaterad