Jungfrustigens målbild

På Bosgårdens pedagogiska enhet syns det att vi främjar lärande, lust och framtidstro. För att veta mer om hur vi arbetar med vår målbild klicka på länk nedan. 

Systematiskt kvalitetsarbete

 

På vår enhet har vi ett systematiskt kvalitetsarbete för att synliggöra vårt arbete med visionen. Detta innebär att vi kontinuerligt planerar, följer upp, utvärderar och utvecklar verksamheten.

Som verktyg för detta har vi bland annat Bosgårdens pedagogiska enhets pedagogiska årshjul. 

Augusti och september - Fokusområde socialt- och emotionellt.
Oktober, november och december - Fokusområde språk.
Januari, februari och mars - Fokusområde matematik.
April och maj - Fokusområde naturvetenskap, teknik och miljö.

Mellan varje fokusområde görs reflektion och utvärdering.

Estetiska lärprocesser, flerspråkighet, hållbar utveckling, kulturell mångfald, motorik och hälsa samt värdegrund ligger centralt i varje fokusområde.

 

Kontakt

Jungfrustigens förskola
Jungfrustigen 1
431 48 Mölndal
Fler kontaktuppgifter

Karta, Jungfrustigens förskola

Naomi Jonas
Rektor
Jungfrustigens förskola
0704-67 72 24

Dela på:

Senast uppdaterad