Miljöarbete på Kyrkängens förskola

Valås, Sinntorps och Kyrkängens förskolor arbetar med Grön flagg, detta som ett led i att vara miljöcertifierade förskolor och utifrån Mölndals stads vision där vi vill vara en hållbar stad där vi växer och mår bra.

En del av detta innefattar vårt arbete med återvinning och kompostering. I detta arbete strävar vi efter att barnen blir delaktiga och ges möjligheter till inflytande i de olika processerna.

Vi arbetar aktivt med vår närmiljö och tar tillvara på de möjligheter till kunskap och lärande som denna ger oss.

Förskolan strävar efter att ta tillvara på och återanvända återvinningsmaterial i verksamheten. Vi arbetar aktivt kring ”giftfri förskola” där vi har ett medvetet tänk kring inköp och vi ser även över våra material på förskolan.

Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid. Läroplan för förskolan Lpfö 98. reviderad 2010.

Relaterad information

Kontakt

Kyrkängens förskola
Kyrkängsvägen 39
437 36 Lindome
031-315 12 11 Kyrkängens förskola
031-315 10 00 Kontaktcenter
kontakt@molndal.se
Fler kontaktuppgifter

Karta, Kyrkängens förskola

Eva Rolander
Rektor
Kyrkängens förskola
Sinntorps förskola
Valås förskola

Dela på:

Senast uppdaterad