Pedagogisk dokumentation

Kyrkängens förskola arbetar aktivt med pedagogisk dokumentation där Unikum är vår lärplattform.

Varje barn har sin individuella lärlogg i Unikum där du som vårdnadshavare kan följa ditt barns utveckling och lärande. Unikum fungerar även som en dokumentationsväg mellan förskola och vårdnadshavare och varje förskola bloggar med fokus på utbildning.

Digitalitet i förskolan

På Kyrkängens förskola finns flera digitala verktyg som skapar möjlighet för barnen att lära sig mer om teknik och digitalitet, bland annat Ipads, bluebots (programmering), Smartboard och Green screen. Barnen får möjlighet att möta olika uttrycksformer och verktygen är ett komplement på vägen till lustfyllt lärande.

De digitala verktygen gör det också möjligt för barnen att söka information på nätet tillsammans med pedagogerna.

Ur läroplanen

Förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen.

Skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

(Läroplan för förskolan Lpfö 18)

Kontakt

Kyrkängens förskola
Kyrkängsvägen 39
437 36 Lindome
Fler kontaktuppgifter

Karta, Kyrkängens förskola

Eva Rolander
Rektor
Kyrkängens förskola
Valås förskola
031-315 12 11

Dela på:

Senast uppdaterad