Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

IKT på Toltorps förskola

På Toltorps förskola arbetar barn och pedagoger dagligen med digitala verktyg både i lärande- och dokumentationssyfte. Den digitala dokumentationen ger oss också möjlighet att tillsammans med barnen reflektera över deras lärande och utveckling.

På Toltorp har vi smart-TV och lärplattor och vi strävar efter att barnen använder de digitala verktygen på ett kreativt och skapande sätt. Vi skapar förutsättningar för att barnen blir producenter och kritiska användare.

Förmåga att kunna kommunicera, söka kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver.

Relaterad information

Kontakt

Toltorps förskola
Lekevallsgatan 5
431 69 Mölndal
Fler kontaktuppgifter

Karta, Toltorps förskola

Malin Grinneland
Rektor
Toltorps förskola
Hagåkers förskola
Bitr. rektor
Bifrosts förskola
031-315 14 42
malin.grinneland@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-07-03 13.41