IKT på Toltorps förskola

På Toltorps förskola arbetar barn och pedagoger dagligen med digitala verktyg både i lärande- och dokumentations­syfte. Den digitala dokumentationen ger oss möjlighet att tillsammans med barnen reflektera över deras lärande och utveckling.

Förmåga att kunna kommunicera, söka kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt.

Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver.

IKT = informations- och kommunikationsteknik.

Kontakt

Toltorps förskola
Lekevallsgatan 5
431 69 Mölndal

Postadress till förskolan
Mölndals stad
Toltorps förskola
431 82 Mölndal

Fler kontaktuppgifter

Karta, Toltorps förskola

Dela på:

Senast uppdaterad