IKT på Toltorps förskola

På Toltorps förskola arbetar barn och pedagoger dagligen med digitala verktyg både i lärande- och dokumentationssyfte. Den digitala dokumentationen ger oss också möjlighet att tillsammans med barnen reflektera över deras lärande och utveckling.

Förmåga att kunna kommunicera, söka kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver.

Relaterad information

Kontakt

Toltorps förskola
Lekevallsgatan 5
431 69 Mölndal
031-315 10 00 Kontaktcenter
kontakt@molndal.se
Fler kontaktuppgifter

Karta, Toltorps förskola

Malin Grinneland
Rektor
Toltorps förskola

Dela på:

Senast uppdaterad