Miljöarbete på Toltorps förskola

Vårt miljöarbete

Barnen ges möjligheter att förstå hur egna handlingar påverkar miljön och lär sig sin delaktighet i naturens kretslopp. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro präglar vårt miljöarbete. Förskolan är certifierade för Grön flagg genom stiftelsen Håll Sverige Rent.

Utemiljö

Vår nyrenoverade gård är stor, utmanande och lockar till lek och utforskande. Förskolan har naturen inpå knutarna och gränsar till skolskogen. Här får barnen uppleva med alla sina sinnen och det främjar kreativitet, nyfikenhet och lusten att lära. Genom att använda matematik, språk, naturvetenskap och teknik stimuleras barnen i sitt lärande.

Friska miljöer i förskolan

På Toltorps förskola arbetar vi aktivt med något som vi kallar ”Friska miljöer i förskolan.” Det lokala miljömålet i Mölndal är att förekomsten av farliga ämnen i barnens vardag ska minskas.

"En hållbar stad där vi växer och mår bra" (Vision Mölndal 2022)

Relaterad information

Kontakt

Toltorps förskola
Lekevallsgatan 5
431 69 Mölndal
031-315 10 00 Kontaktcenter
kontakt@molndal.se
Fler kontaktuppgifter

Karta, Toltorps förskola

Malin Grinneland
Ledningsstöd
Toltorps förskola
Bifrosts förskola

Dela på:

Senast uppdaterad