Torallastigens målbild

På Bosgårdens pedagogiska enhet syns det att vi främjar lärande, lust och framtidstro.

Systematiskt kvalitetsarbete


På vår enhet har vi ett systematiskt kvalitetsarbete för att synliggöra vårt arbete med visionen. Detta innebär att vi kontinuerligt planerar, följer upp, utvärderar och utvecklar verksamheten.

Som verktyg för detta har vi bland annat Bosgårdens pedagogiska enhets pedagogiska årshjul. 

Augusti och september - Fokusområde socialt- och emotionellt.
Oktober, november och december - Fokusområde språk.
Januari, februari och mars - Fokusområde matematik.
April och maj - Fokusområde naturvetenskap, teknik och miljö.

Mellan varje fokusområde görs reflektion och utvärdering.

Estetiska lärprocesser, flerspråkighet, hållbar utveckling, kulturell mångfald, motorik och hälsa samt värdegrund ligger centralt i varje fokusområde.

Kontakt

Torallastigens förskola
Torallastigen 3
431 42 Mölndal
Fler kontaktuppgifter

Karta, Torallastigens förskola

Veronica Stigholt
Rektor
Hagåkers förskola
Torallastigens förskola
031-315 20 84

Dela på:

Senast uppdaterad