Digitala verktyg

Alla elever från årskurs fyra till nio på Almåsskolan har var sin bärbar dator.

Det har gjort att vi har fått helt andra möjligheter till modernare arbetssätt och att vi kan utnyttja den digitala teknikens möjligheter i undervisningen.

Det upplever vi leder till att vi motiverar fler elever och kan tillgodose fler elevers behov av olika inlärningsstilar.

Unikum

IKT-satsningen har möjliggjort ett mer kontinuerligt arbete med individuella utvecklingsplaner. På Almåsskolan använder vi oss av ett digitalt pedagogiskt verktyg som heter Unikum.
 
I Unikum får eleverna planeringar för de olika arbetsområdena i varje ämne. I Unikum kan ni som föräldrar följa vad eleverna får undervisning om i respektive ämne. Ni kan också se kopplingen till skolverkets läroplan och till det centrala innehållet i varje ämne.

I planeringarna ser elever och föräldrar vilka förmågor som bedöms och även hur eleverna kommer att bedömas, d.v.s. hur de ska visa upp sina kunskaper.  

Utveckling och kunskapsnivå

Efter varje ämnesområde fyller lärarna i en bedömningsmatris. Här kan ni följa ert barns utveckling och se vilken kunskapsnivå de har uppnått på de olika förmågorna som ska bedömas.

Vi använder även bedömningsmatriserna som skriftliga omdömen. På Unikum fyller både elever, vårdnadshavare och lärare i inför utvecklingssamtalen.

Kontakt

Almåsskolan åk 4-9
Sagbrovägen
437 31 Lindome
031-317 10 30, 0709-32 43 47 administratör

Postadress till skolan
Mölndals stad
Almåsskolan
431 82 Mölndal

Fler kontaktuppgifter

Karta, Almåsskolan

Linda Svensson
Rektor
Almåsskolan 4-9
Valåsskolan F-3
031-317 10 34

Sofi Ljungholm
Biträdande rektor
Almåsskolan 4-6
031-317 10 31

Ann-Louise Rantanen
Biträdande rektor
Almåsskolan 7-9
031-317 10 32

Dela på:

Senast uppdaterad