Eklandaskolans förskoleklass

Eklandaskolan har läsåret 23/24 två förskoleklasser; Vässarvargen, och Suddagumman. Varje klass har två - tre pedagoger som driver en verksamhet där varje dag genomsyras av ledorden trygghet, lärande och lustfylldhet.

En vanlig vecka

Under en vanlig vecka möts eleverna av en varierad verksamhet som grundar sig i skolverkets läroplan, Lgr 22. Under dagarna arbetar vi medvetet för att stimulera varje elevs utveckling och förbereda dem för fortsatt utbildning. Våra elever får bland annat ta del av språkträning, matematik, rörelse, skapande, social träning, musik och utevistelse i skog och mark. 

Dagen inleds med en samling klockan 8.00. Därefter kommer två arbetspass med en rast emellan. På rasten är det alltid rastvärdar från förskoleklassen ute så att barnen känner sig trygga. Efter arbetspassen äter vi lunch tillsammans i våra klassrum vilket efterföljs av ännu en rast. Skoldagen avslutas inomhus med högläsning innan fritidstiden tar över klockan 12.30. För våra förskoleklasselever är det samma pedagoger som arbetar under skoltid som under fritidstid vilket gör att verksamheterna kopplas samman på ett tryggt sätt.

Språkutvecklande arbete - Bornholmsmodellen

På Eklandaskolan arbetar vi med språkutveckling med hjälp av ett material som heter Bornholmsmodellen. Modellen innebär att vi dagligen arbetar aktivt med språkinlärning hos våra elever. Detta i form av att exempelvis lyssna på högläsning, ljuda, forma bokstäver, tala, skriva, titta in i Bokstavslandet eller att jobba med iPaden. I Bornholmsmodellen ingår även ett material som ger pedagogerna en möjlighet att se var eleverna ligger. Detta för att kunna skapa en läromiljö på rätt nivå som passar varje individ.

Inskolning - Brobyggarna

För oss på Eklandaskolan inleds arbetet med höstens nya förskoleklass redan tidigt på vårterminen. Vi har då kontinuerligt möten tillsammans med Eklandas förskolor och dagbarnvårdare för att skapa en så bra och trygg överlämning och inskolning som möjligt. Alla blivande förskoleklasselever erbjuds att komma till skolan på besök vid två tillfällen under våren för att träffa pedagogerna och se lokalerna och gården. De får då även möjlighet att träffa sina gamla förskolekompisar och höra hur de tyckte att det var att börja i förskoleklass.

När väl höstterminen har börjat och eleverna har landat i sin nya klass går vi på återträff till elevernas gamla förskolor. De får då möjlighet att träffa sina vänner och pedagoger på förskolan och berätta för dem hur det är att gå i skolan.

Relaterad information

Kontakt

Eklandaskolan åk F-6
Eklanda allé 15
431 59 Mölndal
031-315 32 83 administratör

Postadress till skolan
Mölndals stad
Eklandaskolan
431 82 Mölndal

Karta, Eklandaskolan

Eva Happstadius
Rektor
Eklandaskolan
031-315 32 81


Malin Ek
Biträdande rektor
Eklandaskolan år 1-6
0728-56 35 96

Dela på:

Senast uppdaterad