IKT, informations- och kommunikationsteknik på Toltorpsskolan

Toltorpsskolan följer skollag 2010:800 samt läroplan LGR11. Detta för att försäkra både sig själva samt elever och vårdnadshavare om att erbjuda en samtidsenlig och likvärdig utbildning.

Pedagogisk dokumentation

På skolan används dokumentationsverktyget Unikum. Detta ger lärare, elever och vårdnadshavare möjlighet att följa elevens progression samt möjlighet för skolan att arbeta formativt utifrån elevens egna förutsättningar.

Pedagogiska verktyg

På Toltorpsskolan arbetar eleverna i en (1-1) miljö där varje elev har sin egen iPad som ett komplement till övrigt undervisningsmaterial. Alla klassrum är utrustade med Smartboard för möjlighet till kollaboration och upptäckande.

Att producera istället för konsumera

På Toltorpsskolan skall elever vara aktiva producenter av kunskap. Redan i förskoleklass får våra elever vara tillsammans med gymnasieelever och skapa en digital sagobok som sedan kan laddas hem på iTunes store.

Kontakt

Toltorpsskolan åk F-5
Lekevallsgatan 3
431 69 Mölndal
0733-26 42 05 administratör

Fler kontaktuppgifter

Karta, Toltorpsskolan

Paulina Gregorc
Rektor
Toltorpsskolan
031-315 27 43

Dela på:

Senast uppdaterad