Din undervisning

Som elev på kulturskolan möter du utbildade och engagerade lärare som vill ge dig just det du behöver för att utvecklas.

Kulturskolans lärare är ofta själva yrkesverksamma musiker, dansare och artister. Och de har massor av kunskaper och erfarenheter att dela med sig av till dig!

Lektionerna

Dina lektioner får du ute på din skola eller på kulturskolan. Om du spelar ett instrument kommer du och läraren överens om en lektionstid i samband med läsårsstarten. Gruppundervisningen i bild, dans, drill, film, ljud- och ljusteknik, rytmik, kör och teater ligger på fasta eftermiddags/kvällstider.

När du spelar ett instrument ingår det att vara med i någon av kulturskolans. Din lärare informerar dig om vilken orkester du tillhör. Kontaktuppgifter till din lärare hittar du i vår elevportal

Så blir vi bättre

På kulturskolan arbetar vi hela tiden med att utveckla vår undervisning. Under de senaste åren har vi jobbat på ett sätt vi kallar ”Pedagogen som verktyg – undersökande undervisning”. Det innebär att vi undersöker elevernas kunskaper innan undervisningen och jämför sedan med vad de lärt sig på lektionerna. Vi filmar några av våra lektioner och tittar på dem gemensamt för att diskutera vad som kan göras annorlunda. Sedan omformar vi tillsammans undervisningen tills vi ser att eleverna lär sig det vi vill att de ska kunna.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad