Modersmål i grundskola, anpassad grundskola

Elever med ett annat modersmål än svenska har rätt att få modersmålsundervisning i grundskolan, anpassad grundskola och gymnasieskolan. Du som tillhör en nationell minoritet har särskilda rättigheter att få läsa ditt modersmål.

Rätt till modersmålsundervisning

Modersmålet har stor betydelse för elevens språk- och identitetsutveckling. I Mölndal kan elever ansöka om modersmålsundervisning redan från förskoleklass. För att eleven ska kunna läsa modersmål behöver vissa delar uppfyllas.

Språkcentrum Mölndal erbjuder undervisning i modersmål om eleven:

  • har minst en vårdnadshavare som har språket som sitt modersmål
  • använder språket i det dagliga umgänget i hemmet och
  • har grundläggande kunskaper i språket.

Adopterade barn erbjuds undervisning i annat språk än svenska om de har grundläggande kunskaper i språket, även om språket inte talas i hemmet. Dessa bestämmelser gäller även för ensamkommande barn.

Modersmålsläraren avgör, i samråd med rektor, om eleven har grundläggande kunskaper och därmed rimliga förutsättningar att nå målen i kursplanen för ämnet modersmål.

Rätt till modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk

Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har rätt att läsa modersmål utan några tidigare språkkunskaper eller att det talas dagligen i hemmet. Vem som tillhör en nationell minoritet avgör personen själv. Det handlar om hur du identifierar dig utifrån din kulturella tillhörighet. En elev som tillhör den nationella minoriteten romer och som kommer från utlandet får ges modersmålsundervisning i två språk om det finns särskilda skäl.

Huvudmannen är skyldig att anordna modersmålsundervisning i dessa språk om:

  • en elev vill få undervisning
  • det finns en lämplig lärare

Kriterier för att anordna undervisning i modersmål

För att modersmålsundervisning ska organiseras inom kommunen krävs att fem elever har rätt till och ansökt om undervisning i språket. Undantag är nationella minoritetsspråk där inget krav på antal elever finns. Dessutom krävs att en lämplig lärare kan anställas. När en lämplig lärare inte finns att tillgå kan fjärrundervisning, om möjligt, erbjudas. Det innebär att eleverna sitter uppkopplade via dator i ett klassrum med en handledare närvarande. Läraren leder den digitala undervisningen från en annan plats. Fjärrundervisning får inte ges till elever i förskoleklass.

Ansökan och uppsägning av modersmålsundervisning sker via våra e-tjänster. Vid två vårdnadshavare krävs bådas signering.

Om du inte har tillgång till e-legitimation eller önskar information på ett nationellt minoritetsspråk kontakta Kontaktcenter Mölndal på telefon 031-315 10 00 eller via e-post: kontakt@molndal.se

Relaterad information

Kontakt

Tanja Božić
Chef Språkcentrum Mölndal
Nämndemansgatan 3, 4 tr
431 33 Mölndal
031-315 20 47

Postadress
Mölndals stad
Språkcentrum Mölndal
431 82 Mölndal

Dela på:

Senast uppdaterad