Modersmål i grundskola, anpassad grundskola

Språkcentrum Mölndal erbjuder undervisning i modersmål om eleven:

  • har minst en vårdnadshavare som har språket som sitt modersmål
  • använder språket i det dagliga umgänget i hemmet och
  • har grundläggande kunskaper i språket.

För elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna, finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska, krävs inte att språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet eller att eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Adopterade barn erbjuds undervisning i annat språk än svenska om de har grundläggande kunskaper i språket, även om språket inte talas i hemmet. Dessa bestämmelser gäller även för ensamkommande barn.

Modersmålsläraren avgör, i samråd med rektor, om eleven har grundläggande kunskaper och därmed rimliga förutsättningar att nå målen i kursplanen för ämnet modersmål.

För att modersmålsundervisning ska organiseras inom kommunen krävs att fem elever har rätt till och ansökt om undervisning i språket. Undantag är nationella minoritetsspråk där inget krav på antal elever finns.

Dessutom krävs att en lämplig lärare kan anställas. När en lämplig lärare inte finns att tillgå kan fjärrundervisning, om möjligt, erbjudas. Det innebär att eleverna sitter uppkopplade via dator i ett klassrum med en handledare närvarande. Läraren leder den digitala undervisningen från en annan plats. Fjärrundervisning får inte ges till elever i förskoleklass.

Ansökan och uppsägning av modersmålsundervisning sker via våra e-tjänster. Vid två vårdnadshavare krävs bådas signering.

Om du inte har tillgång till e-legitimation eller önskar information på ett nationellt minoritetsspråk kontakta Kontaktcenter Mölndal på telefon 031-315 10 00 eller via e-post: kontakt@molndal.se.


Kontakt

Tanja Božić
Chef Språkcentrum Mölndal
Nämndemansgatan 3, 4 tr
431 33 Mölndal
031-315 20 47

Dela på:

Senast uppdaterad